Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Τίτλος Ημερ/νία Λήξης Δημοσίευσηαύξουσα ταξινόμηση
Επαναληπτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του Δημοτικού Καταστήματος της Τοπ. Κοιν. Εκκάρας 30/08/2019 29/08/2019 10:24
Επαναληπτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του Δημοτικού Καταστήματος της Τοπ. Κοιν. Γαβρακίων 30/08/2019 29/08/2019 10:22
Προκήρυξη Δημόσιας Σύμβασης για το έργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ» 02/09/2019 09/08/2019 11:21
Προκήρυξη για την εκμίσθωση του Δημοτικού Καταστήματος της Τοπ. Κοιν. Εκκάρας 23/08/2019 09/08/2019 10:44
Προκήρυξη για την εκμίσθωση του Δημοτικού Καταστήματος της Τοπ. Κοιν. Γαβρακίων 23/08/2019 09/08/2019 10:37
Προκήρυξη για την ανάθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ» 16/08/2019 30/07/2019 12:16
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ και ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής για το έργο :«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ» 22/07/2019 17/07/2019 14:34
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ 10/06/2019 05/06/2019 12:17
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» 10/06/2019 30/05/2019 16:37
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ» 10/06/2019 29/05/2019 13:34
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΒΙΟΚΑ ΔΟΜΟΚΟΥ» 07/06/2019 28/05/2019 16:30
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΚΑ ΧΥΤΑ ΔΟΜΟΚΟΥ– ΧΥΤΑ» 10/06/2019 27/05/2019 14:19
Επανάληψη διεξαγωγής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Δημοτικού Καταστήματος - Αναψυκτήριο - στην Τ.Κ. Βελεσιωτών 13/05/2019 07/05/2019 09:04
Προκήρυξη για την εκμίσθωση του Δημοτικού Καταστήματος της Τοπ. Κοιν. Βελεσιωτών 06/05/2019 18/04/2019 12:17
Προκήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού με την ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Καυσίμων & Ελαιολιπαντικών Δήμου Δομοκού & των Νομικών Προσώπων αυτού, έτους 2019» του Δήμου Δομοκού 22/04/2019 10/04/2019 11:32
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τη πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης. 04/03/2019 04/03/2019 09:45