Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Τίτλος Ημερ/νία Λήξης Δημοσίευσηαύξουσα ταξινόμηση
Προκήρυξη για την ανάθεση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ–ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟY 11/12/2018 29/11/2018 14:53
Προκήρυξη για την ανάθεση του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΟΥ ΗΡΩΟΥ (7ης ΜΑΡΤΙΟΥ) ΤΚ ΠΑΛΑΜΑ» 11/12/2018 27/11/2018 14:39
Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού με την ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ» (Με συμπλήρωση ορθών συνημμένων) 12/12/2018 20/11/2018 15:15
Διακήρυξη για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ» 10/12/2018 20/11/2018 14:54
Διακήρυξη για την εκμίσθωση Δημοτικών εκτάσεων της Τοπ. Κοιν. Βουζίου. 15/11/2018 29/10/2018 12:24
Διακήρυξη για την ανάθεση του έργου "Κατασκευή - Επισκευή εσχαρών υδροσυλλογής - Τεχνικών Δήμου Δομοκού" 30/10/2018 19/10/2018 15:09
Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «Επισκευή, συντήρηση και προμήθεια εξοπλισμού παιδικού σταθμού στη ΔΚ Δομοκού.» 25/10/2018 12/10/2018 15:10
Διακήρυξη για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ. Ε. ΔΟΜΟΚΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΟΜΟΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017 - 2018 (Α’ ΦΑΣΗ). 15/10/2018 18/09/2018 14:51
Εκμίσθωση Δημοτικών Αγροτεμαχίων 06/09/2018 06/09/2018 21:20
Προκήρυξη για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ» του Δήμου Δομοκού, εκτιμώμενης αξίας 195.000,00 € 03/09/2018 03/08/2018 14:48
Προκήρυξη για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (γυμναστήριο) στη Τ.Κ. Ομβριακής. 03/08/2018 20/07/2018 14:21
Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Δομοκού. 25/06/2018 25/06/2018 14:31
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την "Προμήθεια αναλωσίμων, ανταλλακτικών, και εξοπλισμού μηχανογράφησης" 20/06/2018 08/06/2018 15:04
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για τη "Συντήρηση υλικού, δικτύων και εργασίες μηχανογραφικής επεξεργασίας δεδομένων" 19/06/2018 06/06/2018 19:27
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την "Λειτουργία και συντήρηση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ΒΙΟΚΑ Δομοκού" 22/05/2018 10/05/2018 13:10
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης. 23/03/2018 15/03/2018 11:19
Διακήρυξη για την ανάθεση του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ» 20/03/2018 09/03/2018 11:12
Προκήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο "Λειτουργία ΒΙΟΚΑ ΧΥΤΑ Δομοκού - ΧΥΤΑ" 22/02/2018 31/01/2018 11:48
Προκήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού με την ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Καυσίμων & Ελαιολιπαντικών Δήμου Δομοκού & των Νομικών Προσώπων αυτού, έτους 2018» του Δήμου Δομοκού. 21/02/2018 30/01/2018 08:37