Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Τίτλος Ημερ/νία Λήξης Δημοσίευσηαύξουσα ταξινόμηση
Ηλεκτρονικός διεθνής ανοικτός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, για την "Προμήθεια Καυσίμων & Ελαιολιπαντικών Δήμου Δομοκού & των Νομικών Προσώπων αυτού, έτους 2016" 26/01/2016 07/01/2016 12:03
Διακήρυξη για την εκμίσθωση επαγγελματικού χώρου στη Δ.Κ. Δομοκού. 23/12/2015 23/12/2015 08:14
Διακήρυξη για την εκμίσθωση δημοτικού αγροτεμαχίου στη Τ.Κ. Πολυδενρίου. 28/12/2015 23/12/2015 08:11
Διακήρυξη για την εκμίσθωση δημοτικού αγροτεμαχίου στη Τ.Κ. Κορομηλέας. 28/12/2015 23/12/2015 08:06
Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού με αντικείμενο εργασιών τη "Λειτουργία ΒΙΟ.ΚΑ. Δομοκού- Χ.Υ.Τ.Α.", για το έτος 2016. 04/12/2015 01/12/2015 11:17
Ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ., για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα, του Δήμου Δομοκού. 11/12/2015 01/12/2015 10:58
Διακήρυξη για την εκμίσθωση δημοτικού αγροτεμαχίου στη Τ.Κ. Μαντασιάς. 23/11/2015 19/11/2015 09:02
Διακήρυξη για την εκμίσθωση δημοτικού αγροτεμαχίου στη Τ.Κ. Γαβρακίων. 23/11/2015 19/11/2015 08:57
Διακήρυξη για την εκμίσθωση δημοτικού αγροτεμαχίου στη Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου. 23/11/2015 19/11/2015 08:48
Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση εγκατάστασης υπέργειας γεφυροπλάστιγγας Δ.Κ. Δομοκού. 17/11/2015 10/11/2015 08:14
Πρόσληψη ενός (1) ατόμου ειδικότητας Τ.Ε. Βρεφονηπιοκόμων για την υλοποίηση της Πράξης "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής". 16/11/2015 06/11/2015 09:51
Διακήρυξη για την εκμίσθωση δημοτικού αγροτεμαχίου στην θέση Σχολικό Δυτικό Τμήμα που βρίσκεται στη Τ.Κ Ξυνιάδας. 09/11/2015 03/11/2015 09:01
Διακήρυξη για την εκμίσθωση δημοτικού αγροτεμαχίου στην θέση Σχολικό Ανατολικό Τμήμα που βρίσκεται στη Τ.Κ Ξυνιάδας. 09/11/2015 03/11/2015 08:57
Διακήρυξη για την εκμίσθωση δημοτικού αγροτεμαχίου στη Τ.Κ. Μελιταίας. 10/11/2015 03/11/2015 08:48
Διακήρυξη για την εκμίσθωση δημοτικού αγροτεμαχίου στη Τ.Κ. Νέου Μοναστηρίου. 09/11/2015 03/11/2015 08:44
Διακήρυξη για την εκμίσθωση δημοτικού αγροτεμαχίου στη Τ.Κ. Σοφιάδας. 10/11/2015 03/11/2015 08:26
Διακήρυξη για την εκμίσθωση δημοτικού αγροτεμαχίου στη Τ.Κ. Ομβριακής. 10/11/2015 03/11/2015 08:16
Διακήρυξη για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων (αγροτεμαχίων) στη Τ.Κ. Παναγίας. 03/11/2015 23/10/2015 08:00
Διακήρυξη για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (γυμναστηρίου), στη Τ.Κ. Ομβριακής. 29/09/2015 19/09/2015 14:21
Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ., δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση των αναγκών πυρασφάλειας. 06/08/2015 27/07/2015 14:22
Δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (τουριστικό περίπτερο), στη Τ.Κ. Ξυνιάδας. 14/07/2015 01/07/2015 14:55
Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την "Προμήθεια αναλωσίμων, ανταλλακτικών και εξοπλισμού μηχανογράφησης" για τον Δήμο Δομοκού. 20/05/2015 18/05/2015 14:39
Διακήρυξη διαγωνισμού για την εργασία "Συντήρηση υλικού, λογισμικού, δικτύων και εργασίες μηχανογραφικής επεξεργασίας δεδομένων". 12/05/2015 06/05/2015 13:18
Διακήρυξη της πράξης "Βελτίωση και εκσυγχρονισμός συνθηκών άρδευσης αρδευτικού έργου Τ.Κ. Σοφιάδας, Δήμου Δομοκού." (Νέα διακήρυξη) 19/05/2015 05/05/2015 12:12
Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την εργασία «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΚΑ ΧΥΤΑ ΔΟΜΟΚΟΥ– ΧΥΤΑ» του Δήμου Δομοκού. 16/04/2015 08/04/2015 14:34
Διακήρυξη της πράξης "Βελτίωση και εκσυγχρονισμός συνθηκών άρδευσης αρδευτικού έργου Τ.Κ. Σοφιάδας, Δήμου Δομοκού." 28/04/2015 07/04/2015 12:43
Διακήρυξη για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (αναψυκτήριο) στη Τ.Κ. Φιλιαδώνα. 16/04/2015 06/04/2015 11:54
Προκήρυξη για την μίσθωση του κυλικείου Γυμνασίου & Λυκείου Δομοκού. 07/05/2015 30/03/2015 19:02
Ανακοίνωση για τη πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, μέχρι και 5 ημερομισθίων κατ'άτομο το μήνα (εντός 1 μηνός από την υπογραφή της σύμβασης) 26/03/2015 13/03/2015 13:11
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης. 20/03/2015 13/03/2015 08:35
Ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας 2 μηνών. 20/02/2015 10/02/2015 14:57