Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Τίτλος Ημερ/νία Λήξης Δημοσίευσηαύξουσα ταξινόμηση
Πρόσληψη επτά ( 7 ) ατόμων, προς κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα, με σύμβαση ΙΔΟΧ, διάρκειας 8 μηνών. 19/12/2014 09/12/2014 11:16
Προκήρυξη παραχώρησης θέσεων περιπτέρων σε Α.Με.Α., πολυτέκνους και πολεμιστές Κύπρου στον Δήμο Δομοκού. 29/12/2014 02/12/2014 10:30
Διακήρυξη για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων, στη Τ.Κ. Βουζίου του Δήμου Δομοκού. 07/11/2014 29/10/2014 14:17
Διακήρυξη για την εκμίσθωση αγρού (Δυτικό Τμήμα Σχολικού Κτήματος έκτασης 44,853τ.μ.), της Τοπικής Κοινότητας Ξυνιάδας. 20/10/2014 07/10/2014 09:15
Διακήρυξη για την εκμίσθωση αγρού (Ανατολικό Τμήμα Σχολικού Κτήματος έκτασης 44,853τ.μ.), της Τοπικής Κοινότητας Ξυνιάδας. 20/10/2014 07/10/2014 09:03
Πρόσληψη επτά ( 7 ) ατόμων, προς κάλυψη εποχικών, κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Δομοκού. 22/08/2014 12/08/2014 15:21
Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για τη προμήθεια χημικών, για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Δομοκού. 13/08/2014 05/08/2014 12:28
Διακήρυξη για την προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών Δήμου Δομοκού & Ν.Π.Δ.Δ., για το έτος 2014. 20/06/2014 29/04/2014 09:27
Διακήρυξη για την προμήθεια υλικών ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης. 09/05/2014 29/04/2014 09:18
Διακήρυξη για την «Συντήρηση - Επισκευή οχημάτων & Λοιπών μηχανημάτων του Δήμου Δομοκού - Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων & Λοιπών μηχ/των.» 25/04/2014 04/04/2014 11:17
Διακήρυξη διαγωνισμού για την "Προμήθεια αναλωσίμων, ανταλλακτικών και εξοπλισμού μηχανογράφησης", για τον Δήμο Δομοκού. 11/04/2014 04/04/2014 10:59
Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία «Συντήρηση υλικού, λογισμικού, δικτύων και εργασίες μηχανογραφικής επεξεργασίας δεδομένων» για το Δήμο Δομοκού. 11/04/2014 04/04/2014 10:53
Ανακοίνωση για τη πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης. 21/03/2014 14/03/2014 08:08
Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για τη προμήθεια ελαστικών, για τα οχήματα του Δήμου Δομοκού. 12/03/2014 25/02/2014 08:32
Διακήρυξη ανοιχτής δημοπρασίας επιλογής αναδόχου για την παροχή των υπηρεσιών "Λειτουργία και συντήρηση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ΒΙΟΚΑ Δομοκού, Β’ ΦΑΣΗ 2014 14/03/2014 20/02/2014 12:09