Συνεδριάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής

Τίτλος Κατηγορία Έτος Συνεδρίασης
7η/2014 Πρόσκληση συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής. Πρόσκληση 2014
Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δ.Σ. για το Σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δομοκού έτους 2013 (Άρθρο 63παρ.γΝ.3852/2010) Απόφαση 2012
4η/2012 Πρόσκληση Εκτελεστικής Επιτροπής Πρόσκληση 2012
Εξέταση αιτημάτων δημοτών που αφορούν το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Δομοκού. Απόφαση 2012
3η/2012 Πρόσκληση Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής Πρόσκληση 2012
8η/2012 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Πρόσκληση 2012
7η/2012 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Απόφαση 2012
6η/2012 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Απόφαση 2012
5η/2012 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Απόφαση 2012
4η/2012 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Απόφαση 2012
3η/2012 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Απόφαση 2012
2η/2012 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Απόφαση 2012
2η/2012 Πρόσκληση Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής Πρόσκληση 2012
1η/2012 Πρόσκληση Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής Πρόσκληση 2012
8η Πρόσκληση Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής Πρόσκληση 2011