Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Τίτλος Κατηγορία Έτος Συνεδρίασης
25η/2018 Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Πρόσκληση 2018
Πρόσκληση 24ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δομοκού Πρόσκληση 2018
23η/2018 Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Πρόσκληση 2018
22η/2018 Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβιουλίου Δομοκού Πρόσκληση 2018
21η/2018 Συνεδρίαση (Ειδική) του Δημοτικού Συμβουλίου Πρόσκληση 2018
20η/2018 Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δομοκού. Πρόσκληση 2018
19η/2018 Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δομοκού. Πρόσκληση 2018
18η/2018 Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Πρόσκληση 2018
17η/2018 Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δομοκού. Πρόσκληση 2018
Πρόσκληση 16ης Τακτικής Συνεδρίασης Δ.Σ. Δομοκού Πρόσκληση 2018
16η/2018 Πρόσκληση συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δ.Δομοκού. Πρόσκληση 2018
15η/2018 Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Πρόσκληση 2018
14η/2018 Πρόσκληση συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δ.Δομοκού. Πρόσκληση 2018
13η/2018 Πρόσκληση συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δ.Δομοκού. Πρόσκληση 2018
12η/2018 Συνεδρίαση (Ειδική) του Δημοτικού Συμβουλίου Πρόσκληση 2018
11η/2018 Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πρόσκληση 2018
Πρόσκληση σε ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δομοκού. Πρόσκληση 2018
10η/2018 Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Πρόσκληση 2018
9η/2018 Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Πρόσκληση 2018
8η/2018 Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Πρόσκληση 2018
7η/2018 Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Πρόσκληση 2018
6η/2018 Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πρόσκληση 2018
5η/2018 Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου Πρόσκληση 2018
4η/2018 Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πρόσκληση 2018
3η/2018 Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πρόσκληση 2018
2η/2018 Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πρόσκληση 2018
1η/2018 Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Πρόσκληση 2018