Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Τίτλος Κατηγορία Έτος Συνεδρίασης
19η/2016 Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου Πρόσκληση 2016
18η/2016 Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου Πρόσκληση 2016
17η/2016 Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου Πρόσκληση 2016
16η/2016 Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου Πρόσκληση 2016
16η/2016 Πρόσκληση Συνεδρίασης Δ.Σ Πρόσκληση 2016
15η/2016 Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου Πρόσκληση 2016
14η/2016 Πρόσκληση Συνεδρίασης Δ.Σ Πρόσκληση 2016
13η/2016 Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου Πρόσκληση 2016
12η/2016 Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου Πρόσκληση 2016
11η/2016 Συνεδρίαση Δ.Σ Πρόσκληση 2016
10η/2016 Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου Πρόσκληση 2016
9η/2016 Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου Πρόσκληση 2016
8η/2016 Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου Πρόσκληση 2016
7η/2016 Πρόσκληση Δ.Σ Πρόσκληση 2016
6η/2016 Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου Πρόσκληση 2016
5η/2016 Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου Πρόσκληση 2016
3η/2016 Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δομοκού. Πρόσκληση 2016
2η/2016 Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δομοκού. Πρόσκληση 2016
Ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για την παρουσίαση του απολογισμού πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής. Πρόσκληση 2016
1η/2016 Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δομοκού. Πρόσκληση 2016