Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Τίτλος Κατηγορία Έτος Συνεδρίασης
23η Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δομοκού. Πρόσκληση 2013
22η Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δομοκού. Πρόσκληση 2013
21η Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δομοκού. Πρόσκληση 2013
20η Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δομοκού. Πρόσκληση 2013
19η Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δομοκού. Πρόσκληση 2013
18η . Αναβολή της 17ης/2013 συνεδρίασης του Δ.Σ.και επανάληψη, στις 1/11/2013 Πρόσκληση 2013
17η Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δομοκού. Πρόσκληση 2013
16η Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δομοκού. Πρόσκληση 2013
15η Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δομοκού. Πρόσκληση 2013
14η Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δομοκού. Πρόσκληση 2013
13η Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δομοκού. Πρόσκληση 2013
12η Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δομοκού. Πρόσκληση 2013
12η Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δομοκού (νέα ημερομηνία). Πρόσκληση 2013
11η Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δομοκού. Πρόσκληση 2013
10η/2013 Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου. Πρόσκληση 2013
8η Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Πρόσκληση 2013
7η/2013 Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου. Πρόσκληση 2013
6η/2013 Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου. (Έκτακτη) Πρόσκληση 2013
5η/2013 Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Πρόσκληση 2013
Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου για εκλογή μελών του Προεδρείου του Δ.Σ., των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Πρόσκληση 2013