Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Τίτλος Κατηγορία Έτος Συνεδρίασης
10η τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Πρόσκληση 2019
9η τακτική πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου Πρόσκληση 2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 7η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ Πρόσκληση 2019
6η συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 01/07/2019 13:00 Πρόσκληση 2019
4η/2019 Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου Πρόσκληση 2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 3ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΟΜΟΚΟΥ Πρόσκληση 2019
2η/2019 Πρόσκληση συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δομοκού Πρόσκληση 2019
1η/2019 Πρόσκληση συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δομοκού Πρόσκληση 2019
Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση στις 15/09/2019 Πρόσκληση 2019
25η/2018 Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Πρόσκληση 2018
Πρόσκληση 24ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δομοκού Πρόσκληση 2018
23η/2018 Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Πρόσκληση 2018
22η/2018 Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβιουλίου Δομοκού Πρόσκληση 2018
21η/2018 Συνεδρίαση (Ειδική) του Δημοτικού Συμβουλίου Πρόσκληση 2018
20η/2018 Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δομοκού. Πρόσκληση 2018
19η/2018 Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δομοκού. Πρόσκληση 2018
18η/2018 Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Πρόσκληση 2018
17η/2018 Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δομοκού. Πρόσκληση 2018
Πρόσκληση 16ης Τακτικής Συνεδρίασης Δ.Σ. Δομοκού Πρόσκληση 2018
16η/2018 Πρόσκληση συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δ.Δομοκού. Πρόσκληση 2018
15η/2018 Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Πρόσκληση 2018
14η/2018 Πρόσκληση συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δ.Δομοκού. Πρόσκληση 2018
13η/2018 Πρόσκληση συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δ.Δομοκού. Πρόσκληση 2018
12η/2018 Συνεδρίαση (Ειδική) του Δημοτικού Συμβουλίου Πρόσκληση 2018
11η/2018 Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πρόσκληση 2018
Πρόσκληση σε ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δομοκού. Πρόσκληση 2018
10η/2018 Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Πρόσκληση 2018
9η/2018 Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Πρόσκληση 2018
8η/2018 Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Πρόσκληση 2018
7η/2018 Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Πρόσκληση 2018
6η/2018 Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πρόσκληση 2018
5η/2018 Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου Πρόσκληση 2018
4η/2018 Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πρόσκληση 2018
3η/2018 Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πρόσκληση 2018
2η/2018 Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πρόσκληση 2018
1η/2018 Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Πρόσκληση 2018
23η/2017 Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πρόσκληση 2017
22η/2017 Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πρόσκληση 2017
21η/2017 Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πρόσκληση 2017
20η/2017 Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πρόσκληση 2017
19η/2017 Πρόσκληση Δημοτικού Συμβούλιο Πρόσκληση 2017
18η/2017 Πρόσκληση Δημοτικού Συμβούλιο Πρόσκληση 2017
17η/2017 Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου Πρόσκληση 2017
16η/2017 Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πρόσκληση 2017
15η/2017 Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πρόσκληση 2017
14η/2017 Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πρόσκληση 2017
13η/2017 Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πρόσκληση 2017
12η/2017 Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πρόσκληση 2017
11η/2017 Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πρόσκληση 2017
10η/2017 Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πρόσκληση 2017

Σελίδες