Συνεδριάσεις Επιτροπής Διαβούλευσης

Τίτλος Κατηγορία Έτος Συνεδρίασης
3η/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Πρόσκληση 2018
2η/2018 Πρόσκληση συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Πρόσκληση 2018
1η/2018 Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης. Πρόσκληση 2018
3η/2017 Πρόσκληση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης. Πρόσκληση 2017
2η/2017 Πρόσκληση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης. Πρόσκληση 2017
1η/2017 Πρόσκληση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης. Πρόσκληση 2017
4η/2016 Πρόσκληση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης. Πρόσκληση 2016
Πρόσκληση 3ης Συν. Ε.Δ. 2016 Πρόσκληση 2016
2η/2016 Πρόσκληση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Πρόσκληση 2016
1η/2016 Πρόσκληση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης. Πρόσκληση 2016
3η/2015 Πρόσκληση συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης. Πρόσκληση 2015
2η/2015 Πρόσκληση συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης. Πρόσκληση 2015
3η Πρόσκληση συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, του Δήμου Δομοκού. Πρόσκληση 2014
1η/2014 Πρόσκληση συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης. Πρόσκληση 2014
2η Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, του Δήμου Δομοκού. Πρόσκληση 2013
1η Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, του Δήμου Δομοκού. Πρόσκληση 2013
Επανάληψη συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης. Πρόσκληση 2012
2η/2012 Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης. Πρόσκληση 2012
1η/2012 Πρόσκληση Συνεδρίασης Επιτροπής Διαβούλευσης Πρόσκληση 2012
2η Πρόσκληση συνεδρίασης Επιτροπής Διαβούλευσης Πρόσκληση 2011