Αποφάσεις Δημάρχου

Απόφασηφθίνουσα ταξινόμηση Τίτλος Δημοσίευση
1 Απόφαση Δημάρχου 1, σχετικά με καταβολή αποζημίωσης σε υπάλληλο λόγω συνταξιοδότησης PDF icon Απόφαση 1/2012 26/01/2012 09:38
1 Απόφαση Δημάρχου 1, περί ορισμού υπαλλήλων για διαδικασίες που αφορούν αλλοδαπούς. PDF icon Απόφαση 1/2011 14/10/2011 13:05
2 Απόφαση Δημάρχου 2, για τον ορισμό Αντιδημάρχων. PDF icon Απόφαση 2/2011 14/10/2011 13:08
2 Απόφαση Δημάρχου 2, σχετικά με την συγκρότηση ερανικής επιτροπής. PDF icon Απόφαση 2/2012 26/01/2012 09:13
3 Απόφαση Δημάρχου 3, σχετικά με τον εκ νέου ορισμό προϊσταμένων PDF icon Απόφαση 3/2012 25/01/2012 14:22
7 Απόφαση Δημάρχου 7, σχετικά με ορισμό Ταμία και Εισπρακτόρων. PDF icon Απόφαση 7/2011 14/10/2011 13:12
8 Διακοπή λειτουργίας των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στις Δημοτικές Ενότητες Δομοκού και Ξυνιάδος λόγω χιονόπτωσης και παγετού PDF icon diakopi_leitoyrgias_ton_sholeion_protovathmias_kai_deyterovathmias_ekpaideysis_stis_dimotikes_enotites_domokoy_kai_xyniadas_tin_triti_15.1.2019.pdf 15/01/2019 07:02
10 Απόφαση Δημάρχου 10, σχετικά με τον ορισμό προϊσταμένων. PDF icon Απόφαση 10/2011 14/10/2011 13:13
11 Απόφαση Δημάρχου 11, σχετικά με την κατάταξη προσωπικού. PDF icon Απόφαση 11/2011 14/10/2011 13:19
12 Απόφαση Δημάρχου 12, σχετικά με διατήρηση Ειδικού Συνεργάτη. PDF icon Απόφαση 12/2011 14/10/2011 13:24
13 Απόφαση Δημάρχου 13, σχετικά με ανάθεση και εξουσιοδότηση υπογραφής αντί του Δημάρχου. PDF icon Απόφαση 13/2011 14/10/2011 13:27
14 Απόφαση Δημάρχου 14, σχετικά με τον ορισμό επιτροπής του Π.Δ.28 80. PDF icon Απόφαση 14/2011 14/10/2011 13:29
16 Απόφαση Δημάρχου 16, σχετικά με μεταφορά υπολοίπου της Α.Τ.Ε. PDF icon Απόφαση 16/2011 14/10/2011 13:31
17 Απόφαση Δημάρχου 17 για τη διενέργεια ταμειακής διαχείρισης του Παιδικού Σταθμού Ν.Μοναστηρίου. PDF icon Απόφαση 17/2011 14/10/2011 13:32
18 Ορισμός Εκπροσώπων του Δήμου Δομοκού στην επιτροπή Αποτερματισμού και Οριοθέτησης του Συνιδιόκτητου δάσους Αγόριανης και Διακατεχόμενου δάσους Μακρυρράχης PDF icon apofasi_dimarhoy_orismoy_ekprosopon_stin_epitropi__apotermatismoy_dasoys_agorianis_-_makryrrahis.pdf 08/03/2012 13:38
19 Ορισμός αντιδημάρχων Δήμου Δομοκού - καθορισμός εμμίσθων PDF icon Σχετική Απόφαση. 05/06/2018 14:25
21 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιδημάρχους PDF icon Σχετική Απόφαση. 05/06/2018 14:28
21 Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Δομοκού / Καθορισμός εμμίσθων PDF icon Απόφαση 21η/2017 10/03/2017 15:01
22 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιδημάρχους. PDF icon Απόφαση 22η/2017 10/03/2017 15:04
23 Ορισμός εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων Δήμου Δομοκού. PDF icon Απόφαση 23η/2017 10/03/2017 15:07
24 Ορισμός Αντιδημάρχου ως διατάκτη. PDF icon Απόφαση 24η/2017 10/03/2017 15:09
26 Απόφαση Δημάρχου 26, σχετικά με συγκρότηση επιτροπής απογραφής. PDF icon Απόφαση 26/2011 14/10/2011 13:33
27 Απόφαση Δημάρχου 27, για τον ορισμό επιτροπής ΟΔΕ για το πρόγραμμα Διαύγεια PDF icon Απόφαση 27/2011 14/10/2011 13:34
27 Απόφαση Δημάρχου 27, σχετικά με τον ορισμό νέου ταμία οικονομικών υπηρεσιών κατόπιν συνταξιοδότησης. PDF icon Απόφαση 27/2012 05/04/2012 12:58
28 Απόφαση Δημάρχου 28, σχετικά με τον ορισμό εκκαθαριστών μισθοδοσίας Δήμου Δομοκού PDF icon Απόφαση 28/2012 05/04/2012 13:02
28 Απόφαση Δημάρχου 28, περί ορισμού υπαλλήλων για διαδικασίες που αφορούν αλλοδαπούς. PDF icon Απόφαση 28/2011 14/10/2011 13:36
29 Απόφαση Δημάρχου 29, σχετικά με τον ορισμό Αντιδημάρχου ως Διατάκτη Οικονομικών Υπηρεσιών PDF icon Απόφαση 29/2012 05/04/2012 13:06
30 Απόφαση Δημάρχου 30, Ορισμός προϊσταμένων του άρθρου 100 του ν.3584/2007 στις κενές θέσεις ευθύνης του νέου Ο.Ε.Υ  PDF icon Απόφαση 30/2012 06/04/2012 13:17
31 Απόφαση Δημάρχου 31, σχετικά με ορισμό Εκκαθαριστών Μισθοδοσίας PDF icon Απόφαση 31/2011 14/10/2011 13:37
33 Απόφαση Δημάρχου 33, σχετικά με συγκρότηση επιτροπής ΚΟΣΕ. PDF icon Απόφαση 33/2011 14/10/2011 13:43
34 Απόφαση Δημάρχου 34, σχετικά με την διαπίστωση - κατάταξη προσωπικού. PDF icon Απόφαση 34/2011 14/10/2011 13:44
35 Απόφαση Δημάρχου 35, για την ολοκλήρωση των εργασιών και την παραλαβή της φάσης Α’ της αριθ 8654-11-2010 σύμβασης.Λειτουργική Ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων PDF icon Απόφαση 35/2011 14/10/2011 13:50
36 Απόφαση Δημάρχου 36, σχετικά με αντικατάσταση εισπράκτορα του Δήμου. PDF icon Απόφαση 36/2011 14/10/2011 13:57
38 Απόφαση Δημάρχου 38, για τη σύσταση επιτροπής για τον έλεγχο των δικαιολ.κών και την κατάρτιση πινάκων κατάταξης της αριθ. ΣΟΧ 1 . 2011 ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού PDF icon Απόφαση 38/2011 14/10/2011 14:19
39 Απόφαση Δημάρχου 39, για την πρόσληψη εργατών άρδευσης - υδρονομέα. PDF icon Απόφαση 39/2011 14/10/2011 14:20
40 Απόφαση Δημάρχου 40, περί ορισμού διατάκτη. PDF icon Απόφαση 40/2011 14/10/2011 14:20
42 Απόφαση Δημάρχου 42, σχετικά με τον ορισμό υπαλλήλων του Δήμου Λαμιέων για την παροχή διοικητικής υποστήριξης στην άσκηση των πρόσθετων αρμοδιοτήτων του άρθρου 94 του Ν.3852.2010 PDF icon Απόφαση 42/2011 14/10/2011 14:23
44 Απόφαση Δημάρχου 44, σχετικά με τον ορίσμό τριμελής επιτροπής για την κατάρτιση των Μητρώων Αρρένων του έτους 2010. PDF icon Απόφαση 44/2011 14/10/2011 14:25
45 Απόφαση Δημάρχου 45, σχετικά με την ανανέωση των συμβάσεων μερικής απασχόλησης. PDF icon Απόφαση 45/2011 14/10/2011 14:26
51 Απόφαση Δημάρχου 51, περί ανάθεσης στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου την αρμοδιότητα άσκησης εποπτείας στους Τ.Ο.Ε.Β. που λειτουργούν στα διοικητικά όρια του Δήμου Δομοκού. PDF icon Απόφαση 51/2011 14/10/2011 14:30
52 Απόφαση Δημάρχου 52, πέρι καθιέρωσης και έγκρισης υπερωριακής απασχόλησης νυχτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας στο μόνιμο προσωπικό του Δήμου για το έτος 2011 PDF icon Απόφαση 52/2011 14/10/2011 14:32
56 Απόφαση Δημάρχου 56,για ταχυδρομικά τέλη PDF icon Απόφαση 56/2011 17/10/2011 08:32
58 Απόφαση Δημάρχου 58, για διάθεσης πίστωσης για τέλη «Τηλεφωνικά τηλεγραφικά και τηλετυπία εσωτερικού» PDF icon Απόφαση 58/2011 17/10/2011 08:33
60 Απόφαση Δημάρχου 60,περί χορήγησης άδειας χρήσης πλατείας στη Καραγεώργου Στεργιανή PDF icon Απόφαση 60/2011 14/10/2011 14:35
63 Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Δομοκού / καθορισμός εμμίσθων PDF icon Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων Δήμου Δομοκού/καθορισμός εμμίσθων. 02/09/2014 07:34
66 Απόφαση Δημάρχου 66,περί χορήγησης άδειας χρήσης πλατείας στη Κολοβού Ελένη PDF icon Απόφαση 66/2011 14/10/2011 14:37
68 Απόφαση Δημάρχου 68, σχετικά με τη πρόσληψη χειριστών μηχανημάτων έργου. PDF icon Απόφαση 68/2011 14/10/2011 14:38
69 Απόφαση Δημάρχου 69, σχετικά με μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Δημάρχου. PDF icon Απόφαση 69/2011 14/10/2011 14:39
70 Απόφαση Δημάρχου 70, σχετικά με την ανάθεση χωρίς αμοιβή σε Δημοτικούς Συμβούλους την εποπτεία και συντονισμό δράσεων του Δήμου. PDF icon Απόφαση 70/2011 14/10/2011 14:41
77 Απόφαση Δημάρχου 77, διάθεσης πίστωσης για ταχυδρομικά τέλη. PDF icon Απόφαση 77/2011 17/10/2011 08:51

Σελίδες