Περιληπτική Διακήρυξη για την εκμίσθωση του Δημοτικού Αναψυκτήριου της Κοινότητας Αγίου Στεφάνου

Κατηγορία: 
Ετικέτες: 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ

Προκηρύσσει ότι:

Την 9η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020 ημέρα Τετάρτη στο Δομοκό και στο Δημοτικό Κατάστημα (χώρος ΚΕΠ) ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής θα διενεργηθεί φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του Δημοτικού Αναψυκτηρίου της Τοπ. Κοιν. ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ και από ώρες ως εξής:

Α] Στάδιο Παραλαβής Δικαιολογητικών Συμμετοχής από 08:30 π.μ έως 09:00 π.μ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σχετικά με τη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου Δομοκού στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

Κατηγορία: 
Ετικέτες: 

Σχετικά με τα μέτρα που αφορούν στην πρόσληψη, την προστασία και την αναγκαιότητα περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού σας γνωρίζουμε ότι κατά το χρονικό διάστημα από 9-11-2020 έως και 30-11-2020, η εξυπηρέτηση του κοινού στις υπηρεσίες του Δήμου θα γίνεται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

Για τις υπηρεσίες του Δημοτικού Κτιρίου Πλατεία Μουσών 1 (Δημοτολόγιο – ληξιαρχεία Δ. Ε. Δομοκού και Δ. Ε Ξυνιάδος) 22323 50219 και 22323 50214  & για λοιπά θέματα 2232 3 50200

Πρόσκληση σε διά περιφοράς Συνεδρίαση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Δομοκού: Αντισεισμικός Σχεδιασμός

Κατηγορία: 
Ετικέτες: 

ΣΧΕΤΙΚΑ:

α) Ν.3013/2002 Περί αναβάθμισης της Πολιτικής Προστασίας & λοιπές διατάξεις, (ΦΕΚ 102/Α΄/2002).

β) Υ.Α.1299/7-4-2003 Έγκριση του από 7.4.2003 Γενικού Σχεδίου Πολιτικής

Προστασίας με τη συνθηματική λέξη ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ (ΦΕΚ 423/Β΄/2003).

Πρόσκληση σε διά περιφοράς Συνεδρίαση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Δομοκού: Αντισεισμικός Σχεδιασμός

Κατηγορία: 
Ετικέτες: 

ΣΧΕΤΙΚΑ:

α) Ν.3013/2002 Περί αναβάθμισης της Πολιτικής Προστασίας & λοιπές διατάξεις, (ΦΕΚ 102/Α΄/2002).

β) Υ.Α.1299/7-4-2003 Έγκριση του από 7.4.2003 Γενικού Σχεδίου Πολιτικής

Προστασίας με τη συνθηματική λέξη ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ (ΦΕΚ 423/Β΄/2003).

Πρόσκληση σε διά περιφοράς Συνεδρίαση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Δομοκού: Αντισεισμικός Σχεδιασμός

Κατηγορία: 
Ετικέτες: 

ΣΧΕΤΙΚΑ:

α) Ν.3013/2002 Περί αναβάθμισης της Πολιτικής Προστασίας & λοιπές διατάξεις, (ΦΕΚ 102/Α΄/2002).

β) Υ.Α.1299/7-4-2003 Έγκριση του από 7.4.2003 Γενικού Σχεδίου Πολιτικής

Προστασίας με τη συνθηματική λέξη ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ (ΦΕΚ 423/Β΄/2003).

Πρόσκληση σε διά περιφοράς Συνεδρίαση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Δομοκού: α) Απολογισμός αντιπυρικής περιόδου 2020, β) Σχεδιασμός και δράσεις πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων – χιονοπτώσεων

Κατηγορία: 
Ετικέτες: 

ΣΧΕΤΙΚΑ:

α) Ν.3013/2002 Περί αναβάθμισης της Πολιτικής Προστασίας & λοιπές διατάξεις, (ΦΕΚ 102/Α΄/2002).

β) Υ.Α.1299/7-4-2003 Έγκριση του από 7.4.2003 Γενικού Σχεδίου Πολιτικής

Προστασίας με τη συνθηματική λέξη ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ (ΦΕΚ 423/Β΄/2003).

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Κατηγορία: 
Ετικέτες: 

Σας προσκαλούμε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστ'ήματος, την 6/11/2020, ημ'έρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 12:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα :

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Κατασκευαστικές εργασίες δημοτικού παιδικού σταθμού Δ.Κ. Δομοκού», με προϋπολογισμό 40.322,58 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.).

Κατηγορία: 
Ετικέτες: 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Σελίδες