Ορισμός, ως εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου στο Δήμο Δομοκού για δράσεις που αφορούν στην εποπτεία των Οικονομικών Υπηρεσιών

Κατηγορία: 
Ετικέτες: 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 126η 

Ο Δήμαρχος Δομοκού

  

ΘΕΜΑ: Ορισμός , ως εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου στο Δήμο Δομοκού για δράσεις που αφορούν στην εποπτεία των Οικονομικών Υπηρεσιών

 

Έχοντας υπ’ όψιν:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Κατηγορία: 
Ετικέτες: 

Σας προσκαλούμε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, την 01/12/2020, ημερα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00 για λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 17ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ)

Κατηγορία: 
Ετικέτες: 

Καλείστε να συμμετέχετε στην 17η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί διά περιφοράς και σύμφωνα με τη διαδικασία των διατάξεων του  άρθρου 67, παρ. 51 του ν. 3852/2010 και της αριθμ. 426/77233/13-11-2020 Εγκυκλίου του ΥΠΕΣ,  με την έγγραφη κατάθεση απόψεων επί της εισήγησης, στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου (κα Ε. Ζησοπούλου τηλ.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ - 25η Νοεμβρίου Παγκόσμια Ημέρα Κατά της Βίας των Γυναικών

Κατηγορία: 
Ετικέτες: 

 Η ενδοοικογενειακή βία είναι η συχνότερη μορφή βίας κατά των γυναικών και συνιστά κατάφωρη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σύμφωνα με τον ορισμό που υιοθετήθηκε από την 4η Παγκόσμια Διάσκεψη Γυναικών, η βία κατά των γυναικών περιλαμβάνει τη σωματική, σεξουαλική και ψυχολογική βία που ασκείται στο πλαίσιο της οικογένειας, της κοινωνίας και του κράτους.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 16ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κατηγορία: 
Ετικέτες: 

Καλείστε να συμμετέχετε στην 16η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί διά περιφοράς και σύμφωνα με τη διαδικασία των διατάξεων του  άρθρου 67, παρ. 51 του ν. 3852/2010, (βάσει της αριθμ. 55/11-03-2020 ΠΝΠ),  με την έγγραφη κατάθεση απόψεων επί της εισήγησης, στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου (κα Ε. Ζησοπούλου τηλ.

Δελτίο Τύπου σχετικά με τα τέσσερα επιβεβαιωμένα κρούσματα Κορωνοϊού στο Δήμο μας

Κατηγορία: 
Ετικέτες: 

ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ

Δομοκός, 13/11/2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Με αφορμή τα τέσσερα επιβεβαιωμένα κρούσματα  κορωνοϊού στην Δήμο μας, σας ενημερώνουμε ότι η πληροφόρηση του κοινού πραγματοποιείται με βάση την ενημέρωση την οποία έχουμε από τις αρμόδιες υπηρεσίες Υγείας του ΕΟΔΥ και τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, η οποία μέσω των τοπικών Αστυνομικών Τμημάτων αναλαμβάνει τον έλεγχο για την τήρηση της κατ΄ οίκον οικειοθελούς παραμονής.

Πρόσκληση 24ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Κατηγορία: 
Ετικέτες: 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Σας προσκαλούμε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, την 17/11/2020 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

Θέμα 1o: ΑΠΟΔΟΧΗ ή ΜΗ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΚΟΥΡΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΑΞΙΩΣΗΣ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΚΑ ΧΥΤΑ ΔΟΜΟΚΟΥ– ΧΥΤΑ»

Κατηγορία: 
Ετικέτες: 

Ο Δήμαρχος Δομοκού

 

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΚΑ ΧΥΤΑ  ΔΟΜΟΚΟΥ– ΧΥΤΑ» του Δήμου Δομοκού, εκτιμώμενης αξίας 98.394,00 € (79.350,00 € χωρίς το Φ.Π.Α. 24%).

 

Σελίδες