Σε ποιά θεματική ενότητα επιθυμείτε να εμπλουτιστεί το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας

Υπηρεσίες του Δήμου
16% (121 ψήφοι)
Έργα του Δήμου
20% (151 ψήφοι)
Αθλητισμός
9% (68 ψήφοι)
Πολιτισμός
12% (87 ψήφοι)
Τουρισμός
12% (93 ψήφοι)
Σε καμία
31% (231 ψήφοι)
Σύνολο ψήφων: 751