Υπηρεσίες

  • Η ταχυδρομική διεύθυνση τής έδρας του Δήμου (Διοικ/κές Υπ/σίες, Ανθρωπίνου Δυναμικού, Δημοτολόγια, Ληξιαρχεία, Γραφείο Καταστημάτων, Γραφείο Προγραμματισμού, Γραφείο Αντιδημάρχων, Γραφείο Δημάρχου) είναι: Πλατεία Μουσών 1, Δομοκός, Τ.Κ. 35010.

    Τηλ. Κέντρο: 2232350200,

  • Η ταχυδρομική διεύθυνση της  Οικ/κής Υπ/σίας & της Τεχνικής Υπ/σίας είναι: Θέμιδος & Ρίτσου 1, Δομοκός, Τ.Κ. 35010.

    Τηλ: 2232350508-9 (Τεχ/κή Υπ/σία),   2232022385, 2232350504-5 (Οικ/κή Υπ/σία), 

  • Η ταχυδρομική διεύθυνση του τμήματος της Πολιτικής Προστασίας , είναι Εργατικές Κατοικίες Δομοκού, Τ.Κ. 35010 (όπισθεν Πυροσβεστικής Υπηρεσίας)
     Τηλ: 2232022607 (Πολιτική Προστασία)
    

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ Ο.Ε.Υ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ΤΜΗΜΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗΤΗΛΕΦΩΝΟΦΑΞΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣΠλατεία Μουσών 1, Δομοκός 3501022323502202232022242

Λιόλιος Χαράλαμπος  (Δήμαρχος) 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ    
Ιδιαίτερο Γραφείο ΔημάρχουΠλατεία Μουσών 1, Δομοκός 350102232350220-1 

 Ευαγγελία Ζησοπούλου

Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας & Δημοσίων ΣχέσεωνΠλατεία Μουσών 1, Δομοκός 350102232350220-1 

 Ευαγγελία Ζησοπούλου

Νομική ΥπηρεσίαΠλατεία Μουσών 1, Δομοκός 35010 -  -

Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας

 

Πλατεία Μουσών 1, Δομοκός 350102232350200  -
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ    
Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών    

 Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων (Δημοτικό Συμβούλιο)    

Πλατεία Μουσών 1, Δομοκός 350102232350210,2212232350234Ζησοπούλου Ευαγγελία

Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων (Οικ.Επιτροπή, Επιτροπή Ποιοτ. Ζωής, κλπ)                 

Πλατεία Μουσών 1, Δομοκός 350102232350208,213     2232350234  

Γραφείο Δημοτικής Κατάστασης (Δημοτολογίου) -Ληξιαρχείου                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

Πλατεία Μουσών 1, Δομοκός 35010

 

 

 

2232350219

2232350214

 

 

 

2232350225  

 

 

 

Χρυσόμαλλου Ευθυμία - Δήμος Δημήτριος 

Γραφείο Ανθρωπίνου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας

Πλατεία Μουσών 1, 3501022323502082232350234 Ζησοπούλου Ευαγγελία
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας    
Γραφείο Τεχνικών Έργων & Συγκοινωνιών  Θέμιδος & Γ.Ρίτσου 1 Δομοκός 35010

2232350508-9

2232023012Σμπιλίρη Δήμητρα - Μπακοστέργιος Δημήτριος
Γραφείο Ηλεκτρομηχανολογικών έργων και Ενέργειας Θέμιδος & Γ.Ρίτσου 1 Δομοκός 35010

2232350508-9

2232023012Σμπιλίρη Δήμητρα - Μπακοστέργιος Δημήτριος 
Γραφείο Ύδρευσης - Αποχέτευσης & ΆρδευσηςΘέμιδος & Γ.Ρίτσου 1 Δομοκός 350102232350502,8,92232023012Καλτσονούδης Χρήστος - Σμπιλίρη Δήμητρα - Μπακοστέργιος Δημήτριος
Γραφείο ΠολεοδομίαςΘέμιδος & Γ.Ρίτσου 1 Δομοκός 350102232350508-92232023012Σμπιλίρη Δήμητρα - Μπακοστέργιος Δημήτριος 
 Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών    
 Γραφείο Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών Θέμιδος & Γ.Ρίτσου 1 Δομοκός 350102232022385 2232350501 2232350504 2232350505 Κυριαζής Κεφαλάς - Ξαρχάς Νικόλαος - Παπαγεωργίου   Χρήστος - Παπαποστόλου Ευαγγελία  
 Γραφείο Εσόδων, Περιουσίας & ΤαμείουΘέμιδος & Γ.Ρίτσου 1 Δομοκός 35010

2232350501 2232350504-5

 

 Ξαρχάς Νικόλαος - Παπαποστόλους Ευαγ. - Παπαγεωργίου Χρ.
Τμήμα Κ.Ε.Π.    
Γραφείο Κ.Ε.Π. Δημοτικής Ενότητας Δομοκού (Πιλοτική εφαρμογή & Υποστήριξη του e-kep για απομακρυσμένους οικισμούς) - (Εποπτεία απομακρυσμένων ΚΕΠ)Θέμιδος & Γ.Ρίτσου 1 Δομοκός 350102232027004- 22323505002232022422Ζαχαριάς Νικ. - Γιαννέλου Ανθή
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ    
Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας - Παιδείας & Πολιτισμού    
Γραφείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Πολιτισμού - Αθλητισμού & Νέας ΓενιάςΠλατεία Μουσών 1, Δομοκός 3501022323502122232350234Γκούβα Ανδριανή
 Γραφείο Παιδικών ΣταθμώνΠλατεία Μουσών 1, Δομοκός 3501022323502122232350234Γκούβα Ανδριανή
 Γραφείο Προστασίας & Προαγωγής της Δημόσιας ΥγείαςΠλατεία Μουσών 1, Δομοκός 3501022323502122232350234 Γκούβα Ανδριανή
 Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής & Πολιτικών Ισότητας των ΦύλωνΠλατεία Μουσών 1, Δομοκός 3501022323502122232350234Γκούβα Ανδριανή
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ    
Τμήμα Περιβάλλοντος    
 Γραφείο Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας Εργατικές Κατοικίες Δομοκού2232022607  Ζηκούλη Αικ/νη
 Γραφείο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Εργατικές Κατοικίες Δομοκού2232022607  Ζηκούλη Αικ/νη
 Γραφείο Συντήρησης ΠρασίνουΕργατικές Κατοικίες Δομοκού2232022607  Ζηκούλη Αικ/νη
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ    

Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

 Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων

Πλατεία Μουσών 1, Δομοκός 35010

 2232350212

 2232350234

 Γκούβα Ανδριανή

 Γραφείο Απασχόλησης και Τουρισμού 2232350212  Γκούβα Ανδριανή
 Γραφείο Αγροτικής ΠαραγωγήςΠλατεία Μουσών 1, Δομοκός 3501022323502122232350234  Γκούβα Ανδριανή
ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ    
Τμήμα Προγραμματισμού Οργάνωσης & Πληροφορικής    
 Γραφείο Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και ΟργάνωσηςΠλατεία Μουσών 1, Δομοκός 3501022323502212232350234  Ζησοπούλου Ευαγγελία
 Γραφείο Διαφάνειας - ΚΟΣΕ και Πληροφορικής Πλατεία Μουσών 1, Δομοκός 3501022323502082232350234 Ζησοπούλου Ευαγγελία
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 
    
Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες Δημοτικής Ενότητας Ξυνιάδος με έδρα στη Τ.Κ. Ομβριακής    
 Γραφείο Κ.Ε.Π. Αγ.Γεωργίου 1, Ομβριακή 350102232031140 22323505102232031177Λόζου Κυριακούλα - Γούσια Μελπομένη
 Γραφείο Συντήρησης ΥποδομώνΤσέρνης 1, Ομβριακή 350102232031333 - 2232350323 Λαϊνάς Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)
 Γραφείο Διοικ/κών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του ΠολίτηΤσέρνης 1, Ομβριακή 35010

2232350323 - 2232031333 - 2232031093

 

Δήμος Δημήτριος (Μόνο κάθε Τετάρτη στο τηλ 2232350323)

Λαϊνάς Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)

 Γραφείο Οικονομικών ΘεμάτωνΤσέρνης 1, Ομβριακή 350102232350323- 2232331333- 2232031093  

Δήμος Δημήτριος (Μόνο κάθε Τετάρτη στο τηλ 2232350323)

Λαϊνάς Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)

Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες Δημοτικής Ενότητας Θεσσαλιώτιδος με έδρα στη Τ.Κ. Ν.Μοναστηρίου    
 Γραφείο ΚΕΠΝέο Μοναστήρι, Δομοκός 350102232071023  Μπάρμπα Σταυρούλα-Ζιάκανος Κων/νος
 Γραφείο Συντήρησης ΥποδομώνΝέο Μοναστήρι, Δομοκός 350102232071266 22323504052232071013Καλημέρης Νικόλαος (Αντιδήμαρχος)
 Γραφείο Διοικ/κών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του ΠολίτηΝέο Μοναστήρι, Δομοκός 350102232071266 22323504162232071013 

Καλτσονούδης Χρήστος-

Καλημέρης Νικόλαος (Αντιδήμαρχος)

 Γραφείο ΆρδευσηςΝέο Μοναστήρι, Δομοκός 350102232071266 22323504052232071013 

Καλτσονούδης Χρήστος- 

Καλημέρης Νικόλαος (Αντιδήμαρχος)

 Γραφείο Οικονομικών ΘεμάτωνΝέο Μοναστήρι, Δομοκός 350102232071266 22323504052232071013  

Καλτσονούδης Χρήστος- 

Καλημέρης Νικόλαος  (Αντιδήμαρχος)Άλλα χρήσιμα τηλέφωνα του Δήμου Δομοκού