Μέλη Α/Θμιας Σχολικής Επιτροπής

Με την αριθ. 14/206/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δομοκού ορίστηκαν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.    "Ενιαία Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων Δήμου Δομοκού" οι παρακάτω:

Τακτικά Μέλη

Α/Α

Ονομ/μο

Ιδιότητα

            Θέση στο Δ.Σ.  του Ν.Π.Δ.Δ

1

Πέτσας Γεώργιος 

Δημοτικός Σύμβουλος Πλειοψηφίας

Πρόεδρος

2

Συκά Ευστρατία

Δημοτικός Σύμβουλος Μειοψηφίας

Αντιπρόεδρος

3

Γκούβας Αθανάσιος

Δημοτικός Σύμβουλος Πλειοψηφίας

Μέλος

4

Πουτουρούδης Σταμάτιος

Δημοτικός Σύμβουλος Πλειοψηφίας

Μέλος

5

Οικονόμου Κων/νος

Δημοτικός Σύμβουλος Μειοψηφίας

Μέλος

6

Μαμαλούδη Αθανασία

Δημότη-Κάτοικο (Με εμπειρία στην εκπαίδευση)

Μέλος

7

Παπαχρήστος Αθανάσιος

Δ/ντής Σχολείου κατ'αρχαιότητα 1ος 

Μέλος

8

Κοντονάσιος Γεώργιος

Δ/ντής Σχολείου κατ'αρχαιότητα 2ος

Μέλος

9

Τζιώρας Σταύρος

Εκπρόσωπος Ένωσης Γονέων

Μέλος

10

Λέντας Γεώργιος

Εκπρόσωπος Ένωσης Γονέων

Μέλος

11

Ντάλιος Ιωάννης

Εκπρόσωπος Ένωσης Γονέων

ΜέλοςΑναπληρωματικά Μέλη

(κατ'απόλυτη αντιστοιχία των Τακτικών Μελών)

 

Α/Α

Ονομ/μο

Ιδιότητα

1

Καρανικόλας Βασίλειος

Δημοτικός Σύμβουλος Πλειοψηφίας

2

Γραμματίκας Κων/νος

Δημοτικός Σύμβουλος Μειοψηφίας

3

Παληογεώργος Δημήτριος

Δημοτικός Σύμβουλος Πλειοψηφίας

4

Κόγιας Γεώργιος

Δημοτικός Σύμβουλος Πλειοψηφίας

5

Σόρκος Κωνσταντίνος

Δημοτικός Σύμβουλος Μειοψηφίας

6

Ζηλίδου Ελένη

Δημότη - Κάτοικο (Με εμπειρία στην εκπαίδευση)

7

Ψυχογιός Ιωάννης

Δ/ντής Σχολείου   

8

Αποστολόπουλος Κων/νος

Δ/ντρια Σχολείου 

9

Μπίμπα Ευθυμία

Εκπρόσωπος Ένωσης Γονέων

10

Λόζου Κυριακούλα

Εκπρόσωπος Ένωσης Γονέων

11

Ντάλιου Τσίντζου Μαγδαληνή

Εκπρόσωπος Ένωσης Γονέων