Κ.Ε.Π. Δήμου Δομοκού - myKEPlive

Στην ένταξη των ΚΕΠ του Δήμου Δομοκού στην υπηρεσία myKEPlive προχωρά σήμερα το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης (πατήστε εδώ για να διαβάσετε το σχετικό δελτίο τύπου).

Τα ψηφιακά ραντεβού στα ΚΕΠ διεξάγονται κατόπιν ραντεβού μέσω του myKEPlive.gov.gr. Η υπηρεσία διεκπεραιώνει μέσω βιντεοκλήσης διαδικασίες υψηλής ζήτησης για τέσσερις κατηγορίες υπηρεσιών:

  1. Πληροφόρηση – Αίτηση,
  2. Εξυπηρέτηση από το δήμο σας,
  3. Εξυπηρέτηση πολιτών με Αναπηρία και
  4. Υπηρεσίες προς επιχειρήσεις

Οι ώρες εξυπηρέτησης που μπορούν να επιλέξουν οι πολίτες είναι από τις 08:00 έως τις 14:30.

Για την είσοδο στην παραπάνω υπηρεσία οι πολίτες μπορούν να συνδεθούν με δυο τρόπους:

Και στις δυο περιπτώσεις θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι προσωπικοί κωδικοί /διαπιστευτήρια TAXISnet.