Δημοτολόγιο

Η έκδοση πιστοποιητικών που αφορούν στην αστική και δημοτική κατάσταση των δημοτών, σύμφωνα με οδηγία του ΥΠ.ΕΣ.Α. & Η.Δ , πραγματοποιείται μόνο από την έδρα του Δήμου (Τ.Κ. Δομοκού, Πλατεία Μουσών 1).  Στις Δημοτικές Ενότητες η εξυπηρέτηση θα γίνεται μέσω των Κ.Ε.Π. τα οποία θα προωθούν τις αιτήσεις στην έδρα του Δήμου.

Κ.Ε.Π. Δημοτικής Ενότητας Ξυνιαδός. Έδρα: Τ.Κ. Ομβριακής, τ.κ.35010.

                                                                      Τηλ: 2232031140, 2232031143, 2232350510

                                                                      Fax: 2232 0 31177

                                                                      email: d.xyniados@kep.gov.gr

Κ.Ε.Π. Δημοτικής Ενότητας Θεσσαλιώτιδος. Έδρα: Τ.Κ. Νέου Μοναστηρίου, τ.κ. 35010

                                                                                   Τηλ: 2232071023, 2232350418

                                                                                   Fax: 2232071023

                                                                                  email: d.thessaliotidos@kep.gov.gr       

Κ.Ε.Π. Δημοτικής Ενότητας Δομοκού. Έδρα: Τ.Κ. Δομοκού, τ.κ. 35010

                                                                     Τηλ: 2232027004, 2232350500

                                                                     Fax: 2232022422

                                                                     email: d.domokou@kep.gov.gr                                 

Για έκδοση εγγράφων από το Δημοτολόγιο, παρακαλούμε, επιλέξτε από την παρακάτω λίστα το έγγραφο που σας ενδιαφέρει, ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά που χρειάζεστε, συμπληρώστε τα απαραίτητα αρχεία και καταθέστε τα στην υπηρεσία μας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (Έδρα του Δήμου)
ΔιεύθυνσηΤ.Κ. Δομοκού, Πλατεία Μουσών 1, τ.κ. 35010
Τηλέφωνο22232350214 (κος Δήμος Δημήτρης.) & 2232350219 (κα Χρυσομάλλου Ευθυμία)
Fax2232350225, 2232022552