Δημοτική Ενότητα Θεσσαλιώτιδος

Η Δημοτική Ενότητα Θεσσαλιώτιδος αποτελεί τον πρώην Δήμο Θεσσαλιώτιδος, ο οποίος με την εφαρμογή του Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" καταργήθηκε και συγχωνεύθηκε στο νέο Καλλικρατικό Δήμο Δομοκού.

Αποτελείτε από τις Τοπικές Κοινότητες:

Για να διαβάσετε περισσότερα για τη Δημοτική Ενότητα Θεσσαλιώτιδος μπορείτε να πατήσετε στο παρακάτω σύνδεσμο  

www.thessaliotida.gov.gr