Δημοτική Ενότητα Ξυνιάδος

Η Δημοτική Ενότητα Ξυνιάδος αποτελεί τον πρώην Δήμο Ξυνιάδος, ο οποίος με την εφαρμογή του Νόμου 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης."  καταργήθηκε και συγχωνεύθηκε στο Δήμο Δομοκού.

Αποτελείτε από τις Τοπικές Κοινότητες:

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για την Δημοτική Ενότητας Ξυνιάδος πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο

http://www.xyniada.gr/