8η Πρόσκληση συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Δομοκού.

Είδος Επιτροπής: 
Κατηγορία Εγγράφου: 
Έτος Συνεδρίασης: 
2013
Αριθμός Πρακτικού: 
8

Πατώντας στο παρακάτω συνημμένο αρχείο μπορείτε να διαβάσετε την αριθ. 8η/2013 πρόσκληση συνεδρίασης, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Δομοκού.