4η/2016 Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

Είδος Επιτροπής: 
Κατηγορία Εγγράφου: 
Έτος Συνεδρίασης: 
2016
Αριθμός Πρακτικού: 
4

Πατώντας στο παρακάτω συνημμένο, μπορείτε να διαβάσετε την αριθ.4η/2016, πρόσκληση συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δομοκού.