21η/2016 Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

Είδος Επιτροπής: 
Κατηγορία Εγγράφου: 
Έτος Συνεδρίασης: 
2016
Αριθμός Πρακτικού: 
21

Πατώντας στο παρακάτω συνημμένο αρχείο, μπορείτε να διαβάσετε την αριθ.21η/2016 πρόσκληση συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δομοκού.