12η/2016 Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

Είδος Επιτροπής: 
Κατηγορία Εγγράφου: 
Έτος Συνεδρίασης: 
2016
Αριθμός Πρακτικού: 
12

Πατώντας στο παρακάτω συνημμένο αρχείο μπορείτε να διαβάσετε την αριθ.12η/2016 πρόσκληση συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Δομοκού.