Δήμος Δομοκού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ

Κατηγορία: 
Ετικέτες: 

Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ για την εκμίσθωση του Δημοτικού Αναψυκτηρίου της Τοπ. Κοιν. ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ

Κατηγορία: 
Ετικέτες: 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ

                      Προκηρύσσει ότι:

Την 16η του μηνός Ιουνίου του έτους 2021 ημέρα Τετάρτη στο Δομοκό και στο Δημοτικό Κατάστημα (χώρος ΚΕΠ) ενώπιον της Επιτροπής του αρ.1 του Π.Δ.270/81 θα διενεργηθεί φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του Δημοτικού Αναψυκτηρίου της Τοπ. Κοιν. ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ και από ώρες ως εξής:

Α] Στάδιο Παραλαβής Δικαιολογητικών Συμμετοχής από 08:30 π.μ έως 09:00 π.μ

Έναρξη εγγραφών στους Παιδικούς Σταθμούς

Κατηγορία: 
Ετικέτες: 

  Γνωστοποιούμε στους γονείς που επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους στους παιδικούς σταθμούς Δήμου Δομοκού, ότι οι αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται στους παιδικούς σταθμούς, μέχρι 28 Μαΐου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες λειτουργίας (Δευτέρα έως Παρασκευή, 9:00π.μ – 13:00μ.μ.)

 

 Για την εγγραφή παιδιών απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

α) Αίτηση με συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο της μητέρας ή του πατέρα ή του κηδεμόνα του παιδιού.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ

Κατηγορία: 
Ετικέτες: 

Προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ  ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ», εκτιμώμενης αξίας 217.000,00 €   (175.000,00 € χωρίς το Φ.Π.Α. 24%, ΦΠΑ ίσο με  42.000,00 €).

 

Μήνυμα Δημάρχου Δομοκού για τον εορτασμό των Εθνικών Αγώνων και της Εθνικής Αντίστασης κατά του ναζισμού και του φασισμού

Κατηγορία: 
Ετικέτες: 

Η ημέρα εορτασμού των Εθνικών Αγώνων και της Εθνικής Αντίστασης  κατά του ναζισμού και του φασισμού (9η Μαΐου,  ημέρα λήξης του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου), αποτελεί κορυφαίο ιστορικό γεγονός και ευκαιρία για την έμπρακτη απόδοση της οφειλόμενης από το Έθνος τιμής προς τους πολεμιστές, τους αγωνιστές, τους νεκρούς και τα θύματα του Ιερού Αγώνα και της Εθνικής Αντίστασης 1941-1944 του Ελληνικού Λαού, εναντίον των εχθρικών στρατευμάτων κατοχής.

Μήνυμα Δημάρχου Δομοκού για την «Ημέρα της Ευρώπης»

Κατηγορία: 
Ετικέτες: 

Η 9η Μαΐου καθιερώθηκε ως η ημέρα της Ευρώπης και σηματοδοτεί την επέτειο της ιστορικής  «Διακήρυξης Σουμάν», στο Παρίσι το 1950, η οποία θεωρείται η απαρχή της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης, η δημιουργία και εξέλιξη της οποίας συνιστά ένα εγχείρημα ειρήνης, συμφιλίωσης και αλληλεγγύης μοναδικό  στην ιστορία.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ Εξέταση έναντι του Covid-19

Κατηγορία: 
Ετικέτες: 

Στα πλαίσια των προληπτικών δειγματοληπτικών ελέγχων για την επιδημιολογική επιτήρηση της νόσου, κινητό κλιμάκιο του ΕΟΔΥ θα διενεργήσει δωρεάν ελέγχους μέσω Rapid Tests  την Πέμπτη 6 Μαΐου  στην Κοινότητα Ομβριακής από ώρα: 9:30 μέχρι 11:30 και στην Κοινότητα  Περιβολίου  από:  12:00 μέχρι 14:00.

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί σε ευαίσθητες πληθυσμιακές ομάδες.

Προληπτικά μέτρα μείωσης του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις ενόψει της νέας αντιπυρικής περιόδου 2021

Κατηγορία: 
Ετικέτες: 

Ενόψει της νέας αντιπυρικής περιόδου 2021 και προς αποφυγή πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις  απαγορεύεται οποιαδήποτε καύση σε δάση, δασικές, χορτολιβαδικές και αγροτοκτηνοτροφικές εκτάσεις, ότι από 01 - 05 - 2021 μέχρι 31 - 10 - 2021 λόγω αυξημένης επικινδυνότητας, σύμφωνα και με τις Πυροσβεστικές Διατάξεις 1 / 2021 της ΠΕ.ΠΥ.Δ. Στερεάς Ελλάδας και 1 / 2021 της ΠΕ.ΠΥ.Δ. Θεσσαλίας.

Σελίδες