Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις

Εγγραφή στο Ροή Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 3 μήνες 2 εβδομάδες

Απόφαση Δημάρχου απευθείας ανάθεσης «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Δ.Ε. ΞΥΝΙΑΔΑΣ»

Σάβ, 17/04/2021 - 07:00
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου απευθείας ανάθεσης «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Δ.Ε. ΞΥΝΙΑΔΑΣ»
Ημ/νια: 16/04/2021 12:53:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΩΜΡ5Ω9Α-Γ15

ΧΕ 419

Σάβ, 17/04/2021 - 07:00
Θέμα: ΧΕ 419
Ημ/νια: 16/04/2021 12:19:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΨΙΕΖΩ9Α-ΤΨΧ

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2% και την κίνηση ΜΙΣΘAY 91

Σάβ, 17/04/2021 - 07:00
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2% και την κίνηση ΜΙΣΘAY 91
Ημ/νια: 16/04/2021 12:16:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: Ω5ΦΑΩ9Α-Σ6Ο

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΠΔΥ ΑΣΦ. 1% και την κίνηση ΜΙΣΘAY 93

Σάβ, 17/04/2021 - 07:00
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΠΔΥ ΑΣΦ. 1% και την κίνηση ΜΙΣΘAY 93
Ημ/νια: 16/04/2021 12:13:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΩΥΧΑΩ9Α-ΚΞΔ

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΤΑΜΕΙΟ Π.& ΔΑΝΕΙΩΝ -ΔΑΝΕΙΟ ΜΙΣΘΩΤΟΥ και την κίνηση ΜΙΣΘAY 92

Σάβ, 17/04/2021 - 07:00
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΤΑΜΕΙΟ Π.& ΔΑΝΕΙΩΝ -ΔΑΝΕΙΟ ΜΙΣΘΩΤΟΥ και την κίνηση ΜΙΣΘAY 92
Ημ/νια: 16/04/2021 12:11:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΨΡ6ΡΩ9Α-Η4Λ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ"

Παρ, 16/04/2021 - 07:00
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ"
Ημ/νια: 15/04/2021 15:39:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΩΜΦΦΩ9Α-22Ω

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥΛΤΣΙΟΡΕΜΑ ΣΤΗΝ ΤΚ ΑΝΩ ΑΓΩΡΙΑΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ"

Παρ, 16/04/2021 - 07:00
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥΛΤΣΙΟΡΕΜΑ ΣΤΗΝ ΤΚ ΑΝΩ ΑΓΩΡΙΑΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ"
Ημ/νια: 15/04/2021 15:34:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 9ΟΖ7Ω9Α-ΤΥ4

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Παρ, 16/04/2021 - 07:00
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 15/04/2021 14:26:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΨΡΨΡΩ9Α-Χ1Λ

ΧΕ 409

Παρ, 16/04/2021 - 07:00
Θέμα: ΧΕ 409
Ημ/νια: 15/04/2021 13:51:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 99ΕΘΩ9Α-ΞΗΧ

ΧΕ 408

Παρ, 16/04/2021 - 07:00
Θέμα: ΧΕ 408
Ημ/νια: 15/04/2021 13:39:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 9ΥΩ8Ω9Α-Ω7Γ

ΧΕ 407

Παρ, 16/04/2021 - 07:00
Θέμα: ΧΕ 407
Ημ/νια: 15/04/2021 13:38:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 96ΜΟΩ9Α-ΕΦΜ

ΧΕ 406

Παρ, 16/04/2021 - 07:00
Θέμα: ΧΕ 406
Ημ/νια: 15/04/2021 13:19:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6ΖΓΧΩ9Α-8ΚΥ

Απόφαση Δημάρχου απευθείας ανάθεσης υπηρεσίας «ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΜΕ81943)»

Παρ, 16/04/2021 - 07:00
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου απευθείας ανάθεσης υπηρεσίας «ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΜΕ81943)»
Ημ/νια: 15/04/2021 13:09:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6ΩΞ8Ω9Α-42Θ

ΧΕ 405

Παρ, 16/04/2021 - 07:00
Θέμα: ΧΕ 405
Ημ/νια: 15/04/2021 13:00:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6ΡΜΜΩ9Α-Ν4Π

Απόφαση Δημάρχου απευθείας ανάθεσης «ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Δ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΑΣ»

Παρ, 16/04/2021 - 07:00
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου απευθείας ανάθεσης «ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Δ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΑΣ»
Ημ/νια: 15/04/2021 12:31:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6ΖΚ8Ω9Α-8ΥΨ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΝΑΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: "ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΝ...

Πέμ, 15/04/2021 - 07:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΝΑΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: "ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΟΜΟΚΟΥ"
Ημ/νια: 14/04/2021 12:55:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6Ξ7ΗΩ9Α-Ω68

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Πέμ, 15/04/2021 - 07:00
Θέμα: ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ημ/νια: 14/04/2021 11:09:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΩΝΕΛΩ9Α-84Τ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Πέμ, 15/04/2021 - 07:00
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 14/04/2021 10:25:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: Ψ2ΧΜΩ9Α-ΞΣΝ

XE 401

Πέμ, 15/04/2021 - 07:00
Θέμα: XE 401
Ημ/νια: 14/04/2021 10:22:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΨΧΚΣΩ9Α-0ΩΔ

XE 400

Πέμ, 15/04/2021 - 07:00
Θέμα: XE 400
Ημ/νια: 14/04/2021 10:08:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΨΜΜ5Ω9Α-0ΦΟ

Σελίδες