Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις

Εγγραφή στο Ροή Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 3 μήνες 2 εβδομάδες

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Τετ, 21/04/2021 - 07:00
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 20/04/2021 12:52:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 62Ζ7Ω9Α-ΒΟΦ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Τετ, 21/04/2021 - 07:00
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 20/04/2021 12:51:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6Κ9ΝΩ9Α-67Ν

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ

Τετ, 21/04/2021 - 07:00
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ
Ημ/νια: 20/04/2021 12:50:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: Ω2ΙΑΩ9Α-Ο1Π

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Τετ, 21/04/2021 - 07:00
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 20/04/2021 12:47:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 9ΡΩΕΩ9Α-42Ζ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Τετ, 21/04/2021 - 07:00
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 20/04/2021 12:47:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: Ω52ΓΩ9Α-5Γ8

ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΟΣΟΥ 43.500,00 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ COVID-19

Τρί, 20/04/2021 - 07:00
Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΟΣΟΥ 43.500,00 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ COVID-19
Ημ/νια: 19/04/2021 14:46:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6Τ5ΑΩ9Α-ΓΒΦ

Έγκριση Πρακτικού Εξακρίβωσης κόστους προμήθειας για την πράξη "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ" στα πλαίσια της πρόσκλησης ΑΤ04 πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ"

Τρί, 20/04/2021 - 07:00
Θέμα: Έγκριση Πρακτικού Εξακρίβωσης κόστους προμήθειας για την πράξη "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ" στα πλαίσια της πρόσκλησης ΑΤ04 πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ"
Ημ/νια: 19/04/2021 14:28:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 97Κ9Ω9Α-Ι24

XE 429

Τρί, 20/04/2021 - 07:00
Θέμα: XE 429
Ημ/νια: 19/04/2021 13:54:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6ΛΓΚΩ9Α-6ΨΡ

Απόφαση Επιτροπής Επισκευής -Συντήρησης Οχημάτων: «Επισκευή-συντήρηση και προμήθεια ανταλλακτικών οχήματος-μηχανήματος του Δήμου (KHI 1380)»

Τρί, 20/04/2021 - 07:00
Θέμα: Απόφαση Επιτροπής Επισκευής -Συντήρησης Οχημάτων: «Επισκευή-συντήρηση και προμήθεια ανταλλακτικών οχήματος-μηχανήματος του Δήμου (KHI 1380)»
Ημ/νια: 19/04/2021 13:28:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 68ΚΣΩ9Α-Κ0Χ

ΧΕ 428

Τρί, 20/04/2021 - 07:00
Θέμα: ΧΕ 428
Ημ/νια: 19/04/2021 12:55:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 9ΡΞΖΩ9Α-7ΣΚ

ΧΕ 427

Τρί, 20/04/2021 - 07:00
Θέμα: ΧΕ 427
Ημ/νια: 19/04/2021 12:37:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: Ω5Τ4Ω9Α-ΧΨΗ

ΧΕ 426

Τρί, 20/04/2021 - 07:00
Θέμα: ΧΕ 426
Ημ/νια: 19/04/2021 12:07:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΨΛ9ΗΩ9Α-ΘΩΓ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 298

Τρί, 20/04/2021 - 07:00
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 298
Ημ/νια: 19/04/2021 11:47:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6201Ω9Α-ΞΥΞ

ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΕ ΔΟΜΟΚΟΥ – ΔΕ ΞΥΝΙΑΔΑΣ

Τρί, 20/04/2021 - 07:00
Θέμα: ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΕ ΔΟΜΟΚΟΥ – ΔΕ ΞΥΝΙΑΔΑΣ
Ημ/νια: 19/04/2021 10:56:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΨΙΕ6Ω9Α-ΛΑΑ

ΧΕ 425

Τρί, 20/04/2021 - 07:00
Θέμα: ΧΕ 425
Ημ/νια: 19/04/2021 10:39:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΨΞΘΠΩ9Α-Α29

ΧΕ 422

Σάβ, 17/04/2021 - 07:00
Θέμα: ΧΕ 422
Ημ/νια: 16/04/2021 13:56:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΨΣ2ΨΩ9Α-55Τ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Σάβ, 17/04/2021 - 07:00
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 16/04/2021 13:49:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 9Ρ0ΤΩ9Α-8Ν7

ΧΕ 421

Σάβ, 17/04/2021 - 07:00
Θέμα: ΧΕ 421
Ημ/νια: 16/04/2021 13:33:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: Ψ56ΤΩ9Α-ΒΡ0

ΧΕ 420

Σάβ, 17/04/2021 - 07:00
Θέμα: ΧΕ 420
Ημ/νια: 16/04/2021 12:59:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6032Ω9Α-Ξ71

4η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Σάβ, 17/04/2021 - 07:00
Θέμα: 4η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Ημ/νια: 16/04/2021 12:58:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΩΑΩΘΩ9Α-ΩΙ3

Σελίδες