Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις

Εγγραφή στο Ροή Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 3 μήνες 2 εβδομάδες

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ10 (Α.Π.14578/24-07-2020) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ "ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ) "

Παρ, 23/04/2021 - 07:00
Θέμα: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ10 (Α.Π.14578/24-07-2020) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ "ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ) "
Ημ/νια: 22/04/2021 11:30:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΩΖ0ΩΩ9Α-ΧΗ5

ΧΕ 456

Παρ, 23/04/2021 - 07:00
Θέμα: ΧΕ 456
Ημ/νια: 22/04/2021 10:53:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6ΩΥΚΩ9Α-7ΝΞ

ΧΕ 455

Παρ, 23/04/2021 - 07:00
Θέμα: ΧΕ 455
Ημ/νια: 22/04/2021 10:08:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: Ω08ΨΩ9Α-ΜΗΠ

ΧΕ 454

Παρ, 23/04/2021 - 07:00
Θέμα: ΧΕ 454
Ημ/νια: 22/04/2021 09:24:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 60ΞΩΩ9Α-ΝΩΨ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Παρ, 23/04/2021 - 07:00
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 22/04/2021 09:20:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΩΓ6ΩΩ9Α-ΕΘΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ « ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΚ ΔΟΜΟΚΟΥ»

Πέμ, 22/04/2021 - 07:00
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ « ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΚ ΔΟΜΟΚΟΥ»
Ημ/νια: 21/04/2021 13:49:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: Ψ1ΣΡΩ9Α-Μ8Ο

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

Πέμ, 22/04/2021 - 07:00
Θέμα: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»
Ημ/νια: 21/04/2021 13:37:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΨΜ7ΚΩ9Α-ΟΡΘ

ΧΕ 453

Πέμ, 22/04/2021 - 07:00
Θέμα: ΧΕ 453
Ημ/νια: 21/04/2021 13:31:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6ΣΞΝΩ9Α-ΚΟ2

ΧΕ 452

Πέμ, 22/04/2021 - 07:00
Θέμα: ΧΕ 452
Ημ/νια: 21/04/2021 13:19:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6336Ω9Α-Μ3Ρ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΟΜΟΚΟΥ»

Πέμ, 22/04/2021 - 07:00
Θέμα: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΟΜΟΚΟΥ»
Ημ/νια: 21/04/2021 12:34:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 9ΨΨΘΩ9Α-ΗΔ0

ΑΠΟΔΟΧΗ ή ΜΗ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΤΣΑΔΗΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ " ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε."

Πέμ, 22/04/2021 - 07:00
Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΗ ή ΜΗ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΤΣΑΔΗΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ " ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε."
Ημ/νια: 21/04/2021 12:34:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 91Α3Ω9Α-ΖΨ7

ΧΕ 451

Πέμ, 22/04/2021 - 07:00
Θέμα: ΧΕ 451
Ημ/νια: 21/04/2021 12:04:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: Ω2ΥΖΩ9Α-ΟΚ9

ΧΕ 450

Πέμ, 22/04/2021 - 07:00
Θέμα: ΧΕ 450
Ημ/νια: 21/04/2021 11:54:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: Ω818Ω9Α-ΣΧ5

ΧΕ 449

Πέμ, 22/04/2021 - 07:00
Θέμα: ΧΕ 449
Ημ/νια: 21/04/2021 11:52:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: Ψ75ΩΩ9Α-Ε2Α

«Προμήθεια και τοποθέτηση πυροσβεστικών μέσων για την υλοποίηση εγκεκριμένων μελετών πυρασφάλειας σχολικών μονάδων Δήμου Δομοκού»

Πέμ, 22/04/2021 - 07:00
Θέμα: «Προμήθεια και τοποθέτηση πυροσβεστικών μέσων για την υλοποίηση εγκεκριμένων μελετών πυρασφάλειας σχολικών μονάδων Δήμου Δομοκού»
Ημ/νια: 21/04/2021 11:41:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: Ψ4ΛΓΩ9Α-ΕΙΞ

ΧΕ 438

Τετ, 21/04/2021 - 07:00
Θέμα: ΧΕ 438
Ημ/νια: 20/04/2021 13:28:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΨΩΛ2Ω9Α-ΘΓ4

«ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΕ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΑΣ»

Τετ, 21/04/2021 - 07:00
Θέμα: «ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΕ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΑΣ»
Ημ/νια: 20/04/2021 13:24:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: Ψ3ΝΛΩ9Α-Μ7Χ

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του Προγράμματος επιχορήγησης για την απασχόληση 8.500 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών

Τετ, 21/04/2021 - 07:00
Θέμα: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του Προγράμματος επιχορήγησης για την απασχόληση 8.500 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών
Ημ/νια: 20/04/2021 13:00:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΩΧ9ΗΩ9Α-ΧΕ1

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Τετ, 21/04/2021 - 07:00
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 20/04/2021 12:59:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΨΘΓΨΩ9Α-27Σ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Τετ, 21/04/2021 - 07:00
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 20/04/2021 12:53:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΨΧ46Ω9Α-623

Σελίδες