Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις

Εγγραφή στο Ροή Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 3 μήνες 2 εβδομάδες

ΧΕ 460

Παρ, 07/05/2021 - 07:00
Θέμα: ΧΕ 460
Ημ/νια: 06/05/2021 08:41:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 65ΕΥΩ9Α-ΙΞΙ

ΧΕ 459

Παρ, 07/05/2021 - 07:00
Θέμα: ΧΕ 459
Ημ/νια: 06/05/2021 08:33:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΩΘΔ8Ω9Α-ΜΗΞ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 ΜΕ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΙΚΑ

Πέμ, 06/05/2021 - 07:00
Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 ΜΕ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΙΚΑ
Ημ/νια: 05/05/2021 11:39:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: Ψ8Σ8Ω9Α-ΝΩΒ

Απόφαση Δημάρχου απευθείας ανάθεσης υπηρεσίας: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ»

Πέμ, 06/05/2021 - 07:00
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου απευθείας ανάθεσης υπηρεσίας: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ»
Ημ/νια: 05/05/2021 11:35:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6ΧΞΕΩ9Α-ΞΙΝ

Επικαιροποίηση του Παραρτήματος Β - Μνημόνιο Ενεργειών του Σχεδίου Αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξ αιτίας Δασικών Πυρκαγιών "ΙΟΛΑΟΣ"

Παρ, 30/04/2021 - 07:00
Θέμα: Επικαιροποίηση του Παραρτήματος Β - Μνημόνιο Ενεργειών του Σχεδίου Αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξ αιτίας Δασικών Πυρκαγιών "ΙΟΛΑΟΣ"
Ημ/νια: 29/04/2021 11:42:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 94Τ4Ω9Α-Μ46

Απόφαση Δημάρχου απευθείας ανάθεσης «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ»

Πέμ, 29/04/2021 - 07:00
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου απευθείας ανάθεσης «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ»
Ημ/νια: 28/04/2021 19:07:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΩΧ75Ω9Α-ΝΓΘ

Έγκριση της αριθμ 17/2021 απόφασης του Συμβουλίου Κοινότητας Παλαμά για την παραχώρηση χρήσης δημοτικού χώρου για τις ανάγκες του Ποδηλατικού Συλλόγου και Φίλων του Δάσους

Πέμ, 29/04/2021 - 07:00
Θέμα: Έγκριση της αριθμ 17/2021 απόφασης του Συμβουλίου Κοινότητας Παλαμά για την παραχώρηση χρήσης δημοτικού χώρου για τις ανάγκες του Ποδηλατικού Συλλόγου και Φίλων του Δάσους
Ημ/νια: 28/04/2021 14:33:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 94Χ0Ω9Α-5Η0

Απόφαση Δημάρχου απευθείας ανάθεσης για «ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΑΣ»

Πέμ, 29/04/2021 - 07:00
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου απευθείας ανάθεσης για «ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΑΣ»
Ημ/νια: 28/04/2021 13:11:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 9ΙΝΖΩ9Α-ΩΦ9

Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης, υπαλλήλων αρμοδιότητας του Τμήματος Περιβάλλοντος, για το μήνα Μαΐου του έτους 2021»

Πέμ, 29/04/2021 - 07:00
Θέμα: Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης, υπαλλήλων αρμοδιότητας του Τμήματος Περιβάλλοντος, για το μήνα Μαΐου του έτους 2021»
Ημ/νια: 28/04/2021 10:53:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: Ψ7ΔΠΩ9Α-ΞΡΞ

Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης, υπαλλήλων αρμοδιότητας του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Δομοκού, για το μήνα Μαΐου του έτους 2021

Πέμ, 29/04/2021 - 07:00
Θέμα: Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης, υπαλλήλων αρμοδιότητας του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Δομοκού, για το μήνα Μαΐου του έτους 2021
Ημ/νια: 28/04/2021 10:15:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΩΗ19Ω9Α-739

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

Πέμ, 29/04/2021 - 07:00
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ
Ημ/νια: 28/04/2021 08:48:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΨΛΤΔΩ9Α-ΓΣ2

Εξουσιοδότηση του Ταμεία του Δήμου Δομοκού για την κατάθεση αιτήματος έκδοσης κωδικών και την υπογραφή σύμβασης χορήγησης πρόσβασης στο σύστημα ηλεκτρονικών πληρωμών με την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ καθώς και τον ορισμό υπαλλήλου χρήσης των υπηρεσιών e – banking...

Τετ, 28/04/2021 - 07:00
Θέμα: Εξουσιοδότηση του Ταμεία του Δήμου Δομοκού για την κατάθεση αιτήματος έκδοσης κωδικών και την υπογραφή σύμβασης χορήγησης πρόσβασης στο σύστημα ηλεκτρονικών πληρωμών με την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ καθώς και τον ορισμό υπαλλήλου χρήσης των υπηρεσιών e – banking της Τράπεζας ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ για την διενέργεια των συναλλαγών του Δήμου»
Ημ/νια: 27/04/2021 15:56:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΩΗΒΓΩ9Α-Δ4Κ

Εξουσιοδότηση του Ταμεία του Δήμου Δομοκού για την κατάθεση αιτήματος έκδοσης κωδικών και την υπογραφή σύμβασης χορήγησης πρόσβασης στο σύστημα ηλεκτρονικών πληρωμών με την τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ καθώς και τον ορισμό υπαλλήλου χρήσης των υπηρεσιών e –...

Τετ, 28/04/2021 - 07:00
Θέμα: Εξουσιοδότηση του Ταμεία του Δήμου Δομοκού για την κατάθεση αιτήματος έκδοσης κωδικών και την υπογραφή σύμβασης χορήγησης πρόσβασης στο σύστημα ηλεκτρονικών πληρωμών με την τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ καθώς και τον ορισμό υπαλλήλου χρήσης των υπηρεσιών e – banking της Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ για την διενέργεια των συναλλαγών του Δήμου».
Ημ/νια: 27/04/2021 15:51:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΨΜ8ΧΩ9Α-ΝΤΣ

Έγκριση Στοιχείων Εσόδων - Εξόδων Μηνός Δεκεμβρίου 2020 Δήμου Δομοκού

Τετ, 28/04/2021 - 07:00
Θέμα: Έγκριση Στοιχείων Εσόδων - Εξόδων Μηνός Δεκεμβρίου 2020 Δήμου Δομοκού
Ημ/νια: 27/04/2021 15:45:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 9ΓΤ4Ω9Α-ΟΓΜ

Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση α) σύστασης και λειτουργίας Δικτύου Εθελοντών στο Δήμο Δομοκού και β) του Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας του Δικτύου Εθελοντών Δήμου Δομοκού

Τετ, 28/04/2021 - 07:00
Θέμα: Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση α) σύστασης και λειτουργίας Δικτύου Εθελοντών στο Δήμο Δομοκού και β) του Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας του Δικτύου Εθελοντών Δήμου Δομοκού
Ημ/νια: 27/04/2021 15:41:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΩΞ4ΒΩ9Α-5ΛΚ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: " ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΟΜΟΚΟΥ"

Τετ, 28/04/2021 - 07:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: " ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΟΜΟΚΟΥ"
Ημ/νια: 27/04/2021 12:34:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 9Π6ΠΩ9Α-Ο1Υ

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (20) ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΟΡΙΑΣΜΟ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΚΑ 19763/31/08/2020)

Τετ, 28/04/2021 - 07:00
Θέμα: ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (20) ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΟΡΙΑΣΜΟ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΚΑ 19763/31/08/2020)
Ημ/νια: 27/04/2021 09:24:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6Ο2ΟΩ9Α-ΩΤΡ

Τοποθέτηση υπαλλήλων

Τρί, 27/04/2021 - 07:00
Θέμα: Τοποθέτηση υπαλλήλων
Ημ/νια: 26/04/2021 11:09:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΨΩ2ΕΩ9Α-ΒΝ2

Έγκριση 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2021

Παρ, 23/04/2021 - 07:00
Θέμα: Έγκριση 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2021
Ημ/νια: 22/04/2021 15:13:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6Χ97Ω9Α-ΕΟΞ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ

Παρ, 23/04/2021 - 07:00
Θέμα: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
Ημ/νια: 22/04/2021 12:36:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6Α0ΘΩ9Α-9ΥΨ

Σελίδες