Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις

Εγγραφή στο Ροή Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 3 μήνες 2 εβδομάδες

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗΝΑΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΙΑΝ 2021

Τρί, 11/05/2021 - 07:00
Θέμα: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗΝΑΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΙΑΝ 2021
Ημ/νια: 10/05/2021 12:43:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: Ω5ΗΞΩ9Α-Ξ7Ρ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗΝΑΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΙΑΝ 2021

Τρί, 11/05/2021 - 07:00
Θέμα: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗΝΑΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΙΑΝ 2021
Ημ/νια: 10/05/2021 12:35:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΨΙ2ΠΩ9Α-ΨΝ2

Προκήρυξη ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ»

Τρί, 11/05/2021 - 07:00
Θέμα: Προκήρυξη ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ»
Ημ/νια: 10/05/2021 12:24:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΨΕΛΣΩ9Α-29Ι

ΧΕ 488

Τρί, 11/05/2021 - 07:00
Θέμα: ΧΕ 488
Ημ/νια: 10/05/2021 11:50:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΩΦ6ΩΩ9Α-ΦΤΔ

Απόφαση Δημάρχου απευθείας ανάθεσης υπηρεσίας για «ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΚΗΗ2732)»

Τρί, 11/05/2021 - 07:00
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου απευθείας ανάθεσης υπηρεσίας για «ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΚΗΗ2732)»
Ημ/νια: 10/05/2021 11:47:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 9ΠΣΣΩ9Α-ΗΡΞ

ΧΕ 487

Τρί, 11/05/2021 - 07:00
Θέμα: ΧΕ 487
Ημ/νια: 10/05/2021 11:39:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΨΤΒΝΩ9Α-ΓΥΞ

Έγκριση Πρακτικού Διερεύνησης Τιμών στα πλαίσια της πρόσκλησης ΑΤ08 στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" (Α.Π. 19576/19.10.2020) με θέμα "SMART CITIES" της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής...

Σάβ, 08/05/2021 - 07:00
Θέμα: Έγκριση Πρακτικού Διερεύνησης Τιμών στα πλαίσια της πρόσκλησης ΑΤ08 στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" (Α.Π. 19576/19.10.2020) με θέμα "SMART CITIES" της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ
Ημ/νια: 07/05/2021 22:06:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΩΣΠΠΩ9Α-42Ξ

Έγκριση Πρακτικού Διερεύνησης Τιμών για το Υποέργο 2 "Προμήθεια Τεχνολογικού Εξοπλισμού Κέντρου Έρευνας, Τεκμηρίωσης και Ψηφιακής Διαχείρισης Πολιτιστικής Κληρονομιάς Δήμου Δομοκού" της προτεινόμενης πράξης "Κέντρο Έρευνας, Τεκμηρίωσης και Ψηφιακής...

Σάβ, 08/05/2021 - 07:00
Θέμα: Έγκριση Πρακτικού Διερεύνησης Τιμών για το Υποέργο 2 "Προμήθεια Τεχνολογικού Εξοπλισμού Κέντρου Έρευνας, Τεκμηρίωσης και Ψηφιακής Διαχείρισης Πολιτιστικής Κληρονομιάς Δήμου Δομοκού" της προτεινόμενης πράξης "Κέντρο Έρευνας, Τεκμηρίωσης και Ψηφιακής Διαχείρισης Πολιτιστικής Κληρονομιάς Δήμου Δομοκού", στα πλαίσια της πρόσκλησης ΑΤ14 Πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ"
Ημ/νια: 07/05/2021 21:52:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 9ΙΙΕΩ9Α-ΟΒΘ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COSMOTE ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΤΑΘΜΟ ΒΑΣΗ 2293 ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΦΙΛΙΑΔΩΝΑΣ ΘΕΣΗ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ

Σάβ, 08/05/2021 - 07:00
Θέμα: ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COSMOTE ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΤΑΘΜΟ ΒΑΣΗ 2293 ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΦΙΛΙΑΔΩΝΑΣ ΘΕΣΗ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
Ημ/νια: 07/05/2021 21:13:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6ΒΠΤΩ9Α-ΞΚΤ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 ΜΕ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΦΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Σάβ, 08/05/2021 - 07:00
Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 ΜΕ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΦΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
Ημ/νια: 07/05/2021 14:22:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6ΜΞΖΩ9Α-1ΔΩ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 ΜΕ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΦΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Σάβ, 08/05/2021 - 07:00
Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 ΜΕ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΦΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
Ημ/νια: 07/05/2021 14:17:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 91Π0Ω9Α-ΙΨ4

«Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης, υπαλλήλων αρμοδιότητας του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Δομοκού, για το μήνα Μάιο του έτους 2021»

Σάβ, 08/05/2021 - 07:00
Θέμα: «Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης, υπαλλήλων αρμοδιότητας του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Δομοκού, για το μήνα Μάιο του έτους 2021»
Ημ/νια: 07/05/2021 14:15:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 94Μ0Ω9Α-0ΨΤ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 ΜΕ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΦΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Σάβ, 08/05/2021 - 07:00
Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 ΜΕ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΦΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
Ημ/νια: 07/05/2021 14:11:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: Ψ3Τ8Ω9Α-ΥΩΡ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΕ ΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ

Σάβ, 08/05/2021 - 07:00
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΕ ΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
Ημ/νια: 07/05/2021 14:02:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6Η3ΓΩ9Α-ΨΗ6

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ.

Σάβ, 08/05/2021 - 07:00
Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ.
Ημ/νια: 07/05/2021 13:58:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6ΚΥΒΩ9Α-ΦΞΓ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 ΜΕ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΦΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Σάβ, 08/05/2021 - 07:00
Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 ΜΕ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΦΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
Ημ/νια: 07/05/2021 13:51:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6ΓΔ6Ω9Α-ΒΦΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Παρ, 07/05/2021 - 07:00
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 06/05/2021 13:08:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 67ΚΞΩ9Α-ΠΚΖ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Παρ, 07/05/2021 - 07:00
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 06/05/2021 12:58:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΨΠ71Ω9Α-ΔΤΩ

Βεβαίωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλου για την τήρηση των πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου, μηνός Απριλίου του έτους 2021

Παρ, 07/05/2021 - 07:00
Θέμα: Βεβαίωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλου για την τήρηση των πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου, μηνός Απριλίου του έτους 2021
Ημ/νια: 06/05/2021 12:43:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΩΓΑΡΩ9Α-1ΥΩ

ΧΕ 461

Παρ, 07/05/2021 - 07:00
Θέμα: ΧΕ 461
Ημ/νια: 06/05/2021 08:49:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: Ω1ΤΡΩ9Α-ΘΞΠ

Σελίδες