Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις

Εγγραφή στο Ροή Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 3 μήνες 2 εβδομάδες

XE 510

Πέμ, 13/05/2021 - 07:00
Θέμα: XE 510
Ημ/νια: 12/05/2021 12:16:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6ΣΕΗΩ9Α-Τ3Β

XE 509

Πέμ, 13/05/2021 - 07:00
Θέμα: XE 509
Ημ/νια: 12/05/2021 12:11:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: Ψ2Δ2Ω9Α-ΠΟ4

Απόφαση Δημάρχου απευθείας ανάθεσης για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ»

Πέμ, 13/05/2021 - 07:00
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου απευθείας ανάθεσης για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ»
Ημ/νια: 12/05/2021 12:04:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΩΧΙΞΩ9Α-Σ4Θ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ Ε9

Πέμ, 13/05/2021 - 07:00
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ Ε9
Ημ/νια: 12/05/2021 11:51:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: Ω2Ε1Ω9Α-ΜΡΔ

ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Πέμ, 13/05/2021 - 07:00
Θέμα: ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Ημ/νια: 12/05/2021 11:32:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΨΞ8ΞΩ9Α-Ο8Β

ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Πέμ, 13/05/2021 - 07:00
Θέμα: ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Ημ/νια: 12/05/2021 11:28:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: Ψ20ΤΩ9Α-5ΤΙ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΗΞΙΑΡΧΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

Πέμ, 13/05/2021 - 07:00
Θέμα: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΗΞΙΑΡΧΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
Ημ/νια: 12/05/2021 11:19:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΨΥΝΟΩ9Α-6ΡΩ

Απόφαση Δημάρχου απευθείας ανάθεσης υπηρεσίας για «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

Τετ, 12/05/2021 - 07:00
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου απευθείας ανάθεσης υπηρεσίας για «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»
Ημ/νια: 11/05/2021 14:23:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 9Ι53Ω9Α-1ΟΛ

ΧΕ 502

Τετ, 12/05/2021 - 07:00
Θέμα: ΧΕ 502
Ημ/νια: 11/05/2021 14:19:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6ΣΨΥΩ9Α-35Υ

Δημάρχου απευθείας ανάθεσης υπηρεσίας για «ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΜΕ 11622)»

Τετ, 12/05/2021 - 07:00
Θέμα: Δημάρχου απευθείας ανάθεσης υπηρεσίας για «ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΜΕ 11622)»
Ημ/νια: 11/05/2021 14:16:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: Ω0ΘΓΩ9Α-Ξ0Ε

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2021 (ΔΑΛΑΜΠΙΡΑΣ Χ, ΚΑΣΚΟΣ Δ.) ΜΕ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΦΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Τετ, 12/05/2021 - 07:00
Θέμα: ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2021 (ΔΑΛΑΜΠΙΡΑΣ Χ, ΚΑΣΚΟΣ Δ.) ΜΕ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΦΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
Ημ/νια: 11/05/2021 11:25:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΩΤ1ΑΩ9Α-ΓΝ9

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2021 (ΚΕΦΑΛΑΣ Κ., ΜΠΑΖΙΩΝΗ Β.) ΜΕ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΦΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Τετ, 12/05/2021 - 07:00
Θέμα: ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2021 (ΚΕΦΑΛΑΣ Κ., ΜΠΑΖΙΩΝΗ Β.) ΜΕ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΦΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
Ημ/νια: 11/05/2021 11:11:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 94ΝΤΩ9Α-ΥΧ9

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ (ΓΟΥΣΙΑ Μ, ΜΠΑΡΜΠΑ Σ.) 2021 ΜΕ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΦΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Τετ, 12/05/2021 - 07:00
Θέμα: ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ (ΓΟΥΣΙΑ Μ, ΜΠΑΡΜΠΑ Σ.) 2021 ΜΕ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΦΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
Ημ/νια: 11/05/2021 11:04:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΨΘΞΖΩ9Α-64Σ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2021 ΜΕ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΦΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Τετ, 12/05/2021 - 07:00
Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2021 ΜΕ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΦΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
Ημ/νια: 11/05/2021 10:59:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6ΛΕΗΩ9Α-Τ7Ο

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2021 ΜΕ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΦΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Τετ, 12/05/2021 - 07:00
Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2021 ΜΕ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΦΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
Ημ/νια: 11/05/2021 10:54:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΨΠ65Ω9Α-96Φ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2021 ΜΕ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΦΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Τετ, 12/05/2021 - 07:00
Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2021 ΜΕ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΦΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
Ημ/νια: 11/05/2021 10:48:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6ΣΗ1Ω9Α-8ΥΨ

Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών-Δ KATANOMH ΕΤΟΥΣ 2021 ΧΕ29391/21

Τρί, 11/05/2021 - 07:00
Θέμα: Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών-Δ KATANOMH ΕΤΟΥΣ 2021 ΧΕ29391/21
Ημ/νια: 10/05/2021 13:45:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 976ΚΩ9Α-Γ49

ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΙΟΥΝ 2020

Τρί, 11/05/2021 - 07:00
Θέμα: ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΙΟΥΝ 2020
Ημ/νια: 10/05/2021 13:06:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΩΝΒ6Ω9Α-ΒΒ8

Ορισμός Επιχειρησιακού και Τεχνικού υπευθύνου του προγράμματος ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ

Τρί, 11/05/2021 - 07:00
Θέμα: Ορισμός Επιχειρησιακού και Τεχνικού υπευθύνου του προγράμματος ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ
Ημ/νια: 10/05/2021 13:05:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΨΧ26Ω9Α-9Δ5

ΧΕ 489

Τρί, 11/05/2021 - 07:00
Θέμα: ΧΕ 489
Ημ/νια: 10/05/2021 13:03:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6ΠΟ3Ω9Α-Θ2Χ

Σελίδες