Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις

Εγγραφή στο Ροή Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 3 μήνες 2 εβδομάδες

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 305

Σάβ, 14/04/2018 - 18:00
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 305
Ημ/νια: 13/04/2018 09:56:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: Ω3ΣΠΩ9Α-ΦΔ7

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 298

Πέμ, 12/04/2018 - 20:00
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 298
Ημ/νια: 12/04/2018 13:09:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΩΡ6ΣΩ9Α-Π8Ω

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 297

Πέμ, 12/04/2018 - 20:00
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 297
Ημ/νια: 12/04/2018 12:22:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΩΨΒ7Ω9Α-ΓΝΦ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 296

Πέμ, 12/04/2018 - 20:00
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 296
Ημ/νια: 12/04/2018 09:10:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΩΛΜ4Ω9Α-7ΦΧ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 295

Πέμ, 12/04/2018 - 20:00
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 295
Ημ/νια: 11/04/2018 12:54:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΩΓΨΚΩ9Α-ΥΜ9

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ

Πέμ, 12/04/2018 - 20:00
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ
Ημ/νια: 11/04/2018 12:32:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 7ΝΞΗΩ9Α-ΣΘΦ

Επί εξέτασης αιτήσεων κας Γκανίδου Γεωργίας και κας Καραγιάννη Μαρίας σχετικά με άδεια χρήσης της κεντρικής πλατείας Νέου Μοναστηρίου για τη διοργάνωση εκδηλώσεων.

Πέμ, 12/04/2018 - 20:00
Θέμα: Επί εξέτασης αιτήσεων κας Γκανίδου Γεωργίας και κας Καραγιάννη Μαρίας σχετικά με άδεια χρήσης της κεντρικής πλατείας Νέου Μοναστηρίου για τη διοργάνωση εκδηλώσεων.
Ημ/νια: 11/04/2018 08:38:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 751ΣΩ9Α-2Φ2

Έγκριση επιχορήγησης ποσού 2.500,00€ στον Αθλητικό Σύλλογο «Όμβρος», με έδρα την Τ.Κ. Ομβριακής.

Πέμ, 12/04/2018 - 20:00
Θέμα: Έγκριση επιχορήγησης ποσού 2.500,00€ στον Αθλητικό Σύλλογο «Όμβρος», με έδρα την Τ.Κ. Ομβριακής.
Ημ/νια: 10/04/2018 14:22:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΨΤ9ΗΩ9Α-ΩΤ4

Έγκριση της αριθμ. 1/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Δομοκού, που αφορά στην Κατάρτιση έκθεσης πεπραγμένων, έτους 2017.

Πέμ, 12/04/2018 - 20:00
Θέμα: Έγκριση της αριθμ. 1/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Δομοκού, που αφορά στην Κατάρτιση έκθεσης πεπραγμένων, έτους 2017.
Ημ/νια: 10/04/2018 14:17:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: Ψ858Ω9Α-20Μ

Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή στη δράση WiFi for Europe (WiFi4EU). (Ανάπτυξη δικτύου WiFi που θα παρέχει στους πολίτες δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο σε πολυσύχναστους δημόσιους χώρους).

Πέμ, 12/04/2018 - 20:00
Θέμα: Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή στη δράση WiFi for Europe (WiFi4EU). (Ανάπτυξη δικτύου WiFi που θα παρέχει στους πολίτες δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο σε πολυσύχναστους δημόσιους χώρους).
Ημ/νια: 10/04/2018 14:15:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 72ΤΨΩ9Α-ΦΙ2

Εξέταση αιτήματος φοιτητή Τ.Ε.Ι. για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης στο Δήμο Δομοκού.

Πέμ, 12/04/2018 - 20:00
Θέμα: Εξέταση αιτήματος φοιτητή Τ.Ε.Ι. για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης στο Δήμο Δομοκού.
Ημ/νια: 10/04/2018 14:14:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΩΣ4ΖΩ9Α-ΤΧΘ

Σελίδες