Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις

Εγγραφή στο Ροή Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 3 μήνες 2 εβδομάδες

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

Τετ, 02/06/2021 - 07:00
Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
Ημ/νια: 01/06/2021 12:23:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΨΩΒ8Ω9Α-Ο17

ΧΕ 539

Τετ, 02/06/2021 - 07:00
Θέμα: ΧΕ 539
Ημ/νια: 01/06/2021 12:19:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΨΟ79Ω9Α-0ΨΘ

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

Τετ, 02/06/2021 - 07:00
Θέμα: Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
Ημ/νια: 01/06/2021 12:13:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΩΥΙ9Ω9Α-ΔΣΘ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Τετ, 02/06/2021 - 07:00
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 01/06/2021 10:49:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6Ζ03Ω9Α-Π44

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Τετ, 02/06/2021 - 07:00
Θέμα: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ημ/νια: 01/06/2021 09:54:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΨΣΓ5Ω9Α-55Υ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Τετ, 02/06/2021 - 07:00
Θέμα: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Ημ/νια: 01/06/2021 09:44:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΨΦ21Ω9Α-3ΧΒ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Τετ, 02/06/2021 - 07:00
Θέμα: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ημ/νια: 01/06/2021 09:28:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: Ψ3ΑΙΩ9Α-8ΨΝ

ΧΕ 518

Τρί, 18/05/2021 - 07:00
Θέμα: ΧΕ 518
Ημ/νια: 17/05/2021 13:11:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: Ω8Η7Ω9Α-95Χ

ΧΕ 517

Τρί, 18/05/2021 - 07:00
Θέμα: ΧΕ 517
Ημ/νια: 17/05/2021 12:38:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 9Β88Ω9Α-6ΒΞ

ΧΕ 516

Τρί, 18/05/2021 - 07:00
Θέμα: ΧΕ 516
Ημ/νια: 17/05/2021 12:22:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 9Ο3ΒΩ9Α-Φ0Λ

ΧΕ 515

Τρί, 18/05/2021 - 07:00
Θέμα: ΧΕ 515
Ημ/νια: 17/05/2021 12:10:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 63ΓΣΩ9Α-ΛΚΡ

ΧΕ 514

Τρί, 18/05/2021 - 07:00
Θέμα: ΧΕ 514
Ημ/νια: 17/05/2021 11:47:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΨΙΥ1Ω9Α-Β2Μ

Απόφαση Δημάρχου απευθείας ανάθεσης για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΛΟΚ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ»

Τρί, 18/05/2021 - 07:00
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου απευθείας ανάθεσης για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΛΟΚ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ»
Ημ/νια: 17/05/2021 11:40:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΩΞΦΨΩ9Α-Π4Κ

ΧΕ 513

Τρί, 18/05/2021 - 07:00
Θέμα: ΧΕ 513
Ημ/νια: 17/05/2021 11:31:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΨΙΤ1Ω9Α-ΟΓΩ

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡ.ΤΣΜΕΔΕ και την κίνηση ΜΙΣΘAY 126

Τρί, 18/05/2021 - 07:00
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡ.ΤΣΜΕΔΕ και την κίνηση ΜΙΣΘAY 126
Ημ/νια: 17/05/2021 11:29:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΨΔΜΒΩ9Α-0ΨΜ

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓ/ΝΩΝ ΝΟΜΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ - Φ και την κίνηση ΜΙΣΘAY 113

Τρί, 18/05/2021 - 07:00
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓ/ΝΩΝ ΝΟΜΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ - Φ και την κίνηση ΜΙΣΘAY 113
Ημ/νια: 17/05/2021 11:26:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: Ω092Ω9Α-6Φ4

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΜΙΣΘΟΥ ΥΠΕΡ ΔΟΥ και την κίνηση ΜΙΣΘAY 126

Τρί, 18/05/2021 - 07:00
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΜΙΣΘΟΥ ΥΠΕΡ ΔΟΥ και την κίνηση ΜΙΣΘAY 126
Ημ/νια: 17/05/2021 11:19:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΨΙΘΞΩ9Α-0ΘΨ

Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΚ ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

Σάβ, 15/05/2021 - 07:00
Θέμα: Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΚ ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
Ημ/νια: 14/05/2021 13:45:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6ΔΨΕΩ9Α-Χ3Χ

Απόφαση Δημάρχου απευθείας ανάθεσης υπηρεσίας για «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»

Σάβ, 15/05/2021 - 07:00
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου απευθείας ανάθεσης υπηρεσίας για «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»
Ημ/νια: 14/05/2021 13:36:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΩΔΛΝΩ9Α-058

Απόφαση Δημάρχου απευθείας ανάθεσης για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΙΩΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ»

Σάβ, 15/05/2021 - 07:00
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου απευθείας ανάθεσης για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΙΩΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ»
Ημ/νια: 14/05/2021 13:32:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 94ΗΛΩ9Α-Σ9Λ

Σελίδες