ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ

Εγγραφή στο Ροή ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 4 μήνες 2 εβδομάδες

Λήψη απόφασης σύνταξης του Προϋπολογισμού της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δομοκού (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Δ.) για το έτος 2021

Τρί, 11/05/2021 - 07:00
Θέμα: Λήψη απόφασης σύνταξης του Προϋπολογισμού της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δομοκού (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Δ.) για το έτος 2021
Ημ/νια: 10/05/2021 11:52:51
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΨΣΓΦ46ΜΕΜΦ-ΣΨΡ

Λήψη απόφασης για την κατάρτιση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δομοκού (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Δ.) για το έτος 2021

Τρί, 11/05/2021 - 07:00
Θέμα: Λήψη απόφασης για την κατάρτιση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δομοκού (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Δ.) για το έτος 2021
Ημ/νια: 10/05/2021 11:50:10
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6ΕΚ946ΜΕΜΦ-Ω5Ν

Έγκριση πολυετούς προγραμματισμού ανθρώπινου δυναμικού της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Δ 2022-2025

Πέμ, 18/03/2021 - 07:00
Θέμα: Έγκριση πολυετούς προγραμματισμού ανθρώπινου δυναμικού της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Δ 2022-2025
Ημ/νια: 17/03/2021 21:33:00
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 9ΧΕΚ46ΜΕΜΦ-8ΓΨ

Υποβολή προτάσεων για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2020 – 2023 (β΄ φάση)

Παρ, 28/08/2020 - 07:00
Θέμα: Υποβολή προτάσεων για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2020 – 2023 (β΄ φάση)
Ημ/νια: 27/08/2020 22:18:51
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: Ψ4ΟΟ46ΜΕΜΦ-ΥΕΚ

Ορισμός τελικού υπογράφοντος στα Προγράμματα Διαύγεια και Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δομοκού (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Δ.)

Παρ, 28/08/2020 - 07:00
Θέμα: Ορισμός τελικού υπογράφοντος στα Προγράμματα Διαύγεια και Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δομοκού (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Δ.)
Ημ/νια: 27/08/2020 14:45:06
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: Ψ6ΡΧ46ΜΕΜΦ-8ΙΨ

Λήψη απόφασης για ορισμό νόμιμου εκπροσώπου και διαχειριστή της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δομοκού (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Δ.) μετά των αναπληρωτών τους

Παρ, 28/08/2020 - 07:00
Θέμα: Λήψη απόφασης για ορισμό νόμιμου εκπροσώπου και διαχειριστή της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δομοκού (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Δ.) μετά των αναπληρωτών τους
Ημ/νια: 27/08/2020 14:30:55
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: Ψ27Ω46ΜΕΜΦ-Μ1Λ

Στρατηγικός Προγραμματισμός Προσλήψεων Προσωπικού ετών 2020 – 2023

Παρ, 29/03/2019 - 07:01
Θέμα: Στρατηγικός Προγραμματισμός Προσλήψεων Προσωπικού ετών 2020 – 2023
Ημ/νια: 28/03/2019 15:27:34
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6ΒΕΧ46ΜΕΜΦ-Μ63

Έγκριση λογοτύπου

Τετ, 20/02/2019 - 18:00
Θέμα: Έγκριση λογοτύπου
Ημ/νια: 20/02/2019 12:34:23
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: Ω57Τ46ΜΕΜΦ-ΞΑ6

Λήψη απόφασης για ορισμό νομίμου εκπροσώπου και διαχειριστή της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δομοκού μετά των αναπληρωτών τους

Τρί, 21/08/2018 - 18:01
Θέμα: Λήψη απόφασης για ορισμό νομίμου εκπροσώπου και διαχειριστή της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δομοκού μετά των αναπληρωτών τους
Ημ/νια: 21/08/2018 15:34:51
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6ΒΑ746ΜΕΜΦ-4Ε1

Ορισμός τελικού υπογράφοντος στα Προγράμματα Διαύγεια και Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δομοκού (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Δ.)

Τρί, 21/08/2018 - 18:01
Θέμα: Ορισμός τελικού υπογράφοντος στα Προγράμματα Διαύγεια και Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δομοκού (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Δ.)
Ημ/νια: 21/08/2018 15:33:11
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6ΛΒΥ46ΜΕΜΦ-ΔΘΖ

Κατανομή αρμοδιοτήτων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δομοκού (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Δ.)

Τρί, 21/08/2018 - 12:05
Θέμα: Κατανομή αρμοδιοτήτων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δομοκού (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Δ.)
Ημ/νια: 10/08/2018 10:41:02
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΩΚ4Ο46ΜΕΜΦ-ΘΧΕ

Έγκριση Κανονισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών, Κανονισμού Προσωπικού και Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης

Τρί, 21/08/2018 - 12:05
Θέμα: Έγκριση Κανονισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών, Κανονισμού Προσωπικού και Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης
Ημ/νια: 10/08/2018 10:33:42
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 73ΡΡ46ΜΕΜΦ-ΖΣΣ

Ανάκληση της αριθμ. 2/2018 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Δομοκού (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Δ.)

Τρί, 21/08/2018 - 12:05
Θέμα: Ανάκληση της αριθμ. 2/2018 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Δομοκού (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Δ.)
Ημ/νια: 09/08/2018 09:33:41
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6ΚΤΛ46ΜΕΜΦ-ΟΨ1

Υποβολή αιτήματος στο Δήμο Δομοκού για την παραχώρηση χώρου σχετικά με τη στέγαση της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Δομοκού ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Δ.

Τρί, 21/08/2018 - 12:05
Θέμα: Υποβολή αιτήματος στο Δήμο Δομοκού για την παραχώρηση χώρου σχετικά με τη στέγαση της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Δομοκού ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Δ.
Ημ/νια: 30/07/2018 09:28:49
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6ΜΨΥ46ΜΕΜΦ-ΑΛ1

Υποβολή αιτήματος-πρότασης για τη στελέχωση της θέσης του Διευθυντή της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Δομοκού ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Δ.

Τρί, 21/08/2018 - 12:05
Θέμα: Υποβολή αιτήματος-πρότασης για τη στελέχωση της θέσης του Διευθυντή της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Δομοκού ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Δ.
Ημ/νια: 30/07/2018 09:27:14
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 7Σ7Σ46ΜΕΜΦ-1Ψ9

Ίδρυση και λειτουργία ΚΔΑΠ στη Δημοτική Κοινότητα Δομοκού και στις Τοπικές Κοινότητες Νέου Μοναστηρίου και Ομβριακής – Ορισμός Υπευθύνου για τα ΚΔΑΠ. Υποβολή αιτήματος στο Δήμο Δομοκού για την παραχώρηση αιθουσών στα σχολεία για τη λειτουργία των ΚΔΑΠ

Τρί, 21/08/2018 - 12:05
Θέμα: Ίδρυση και λειτουργία ΚΔΑΠ στη Δημοτική Κοινότητα Δομοκού και στις Τοπικές Κοινότητες Νέου Μοναστηρίου και Ομβριακής – Ορισμός Υπευθύνου για τα ΚΔΑΠ. Υποβολή αιτήματος στο Δήμο Δομοκού για την παραχώρηση αιθουσών στα σχολεία για τη λειτουργία των ΚΔΑΠ
Ημ/νια: 30/07/2018 09:25:53
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΩΨΜ046ΜΕΜΦ-ΖΚΜ