Σύνολο Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Εγγραφή στο Ροή Σύνολο Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 4 μήνες 2 εβδομάδες

Εξέταση αίτησης της Βάγιας Γιαταγάνα

Πέμ, 25/03/2021 - 07:00
Θέμα: Εξέταση αίτησης της Βάγιας Γιαταγάνα
Ημ/νια: 23/03/2021 10:04:32
Φορέας: ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΙΑΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΩΙΜ4ΟΚΣΟ-ΘΓΣ

’ Έγκριση απολογισμoύ Οικ. Έτους 2020 και εισήγηση του στο Δ.Σ. Δήμου Δομοκού

Σάβ, 20/03/2021 - 07:00
Θέμα: ’ Έγκριση απολογισμoύ Οικ. Έτους 2020 και εισήγηση του στο Δ.Σ. Δήμου Δομοκού
Ημ/νια: 19/03/2021 11:06:51
Φορέας: ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΙΑΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 63Θ6ΟΚΣΟ-Π9Ρ

Αποδοχή ποσού 10.324,49 € από κατανομή Α δόσης έτους 2021, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων (σχετ η υπ αριθμ. 17/2021 αποφ του ΔΣ Δ Δομοκού).

Σάβ, 20/03/2021 - 07:00
Θέμα: Αποδοχή ποσού 10.324,49 € από κατανομή Α δόσης έτους 2021, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων (σχετ η υπ αριθμ. 17/2021 αποφ του ΔΣ Δ Δομοκού).
Ημ/νια: 19/03/2021 10:56:57
Φορέας: ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΙΑΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΨΡ0ΔΟΚΣΟ-ΞΑΟ

ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΟΣΟΥ 10.324,49€ ΑΠΟ Κ.Α.Π. (Δ΄ΔΟΣΗ)ΓΙΑ ΚΑΛΎΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Σάβ, 13/03/2021 - 13:09
Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΟΣΟΥ 10.324,49€ ΑΠΟ Κ.Α.Π. (Δ΄ΔΟΣΗ)ΓΙΑ ΚΑΛΎΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Ημ/νια: 24/01/2021 16:32:58
Φορέας: ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΙΑΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΩΚΤ3ΟΚΣΟ-89Ο

ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΟΣΟΥ 10.324,49 € ΑΠΟ Κ.Α.Π.(Γ΄Δόση) ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Σάβ, 13/03/2021 - 13:09
Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΟΣΟΥ 10.324,49 € ΑΠΟ Κ.Α.Π.(Γ΄Δόση) ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Ημ/νια: 24/01/2021 16:29:24
Φορέας: ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΙΑΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6921ΟΚΣΟ-ΣΙΡ

Αποδοχή ποσού 10.324,49 € από κατανομή Δ δόσης έτους 2020, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων (σχετ η υπ αριθμ. 158/2020 αποφ του ΔΣ Δ Δομοκού).

Σάβ, 13/03/2021 - 13:09
Θέμα: Αποδοχή ποσού 10.324,49 € από κατανομή Δ δόσης έτους 2020, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων (σχετ η υπ αριθμ. 158/2020 αποφ του ΔΣ Δ Δομοκού).
Ημ/νια: 15/01/2021 09:40:04
Φορέας: ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΙΑΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6ΓΕΙΟΚΣΟ-ΓΒΝ

Αποδοχή ποσού 10.324,49 € από κατανομή Γ δόσης έτους 2020, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων (σχετ η υπ αριθμ. 175/2020 αποφ του ΔΣ Δ Δομοκού).

Σάβ, 13/03/2021 - 13:09
Θέμα: Αποδοχή ποσού 10.324,49 € από κατανομή Γ δόσης έτους 2020, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων (σχετ η υπ αριθμ. 175/2020 αποφ του ΔΣ Δ Δομοκού).
Ημ/νια: 15/01/2021 09:33:31
Φορέας: ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΙΑΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: Ψ9Η6ΟΚΣΟ-9ΝΙ

ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΟΣΟΥ 10.324,49 € ΑΠΟ Κ.Α.Π. (Δ΄ΔΟΣΗ) ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Σάβ, 13/03/2021 - 13:09
Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΟΣΟΥ 10.324,49 € ΑΠΟ Κ.Α.Π. (Δ΄ΔΟΣΗ) ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Ημ/νια: 13/01/2021 11:04:53
Φορέας: ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΙΑΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: Ψ9ΕΦΟΚΣΟ-ΖΗΤ

ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΟΣΟΥ 10.324,49 € ΑΠΟ ΚΑΠ(Γ΄ΔΟΣΗ) ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Σάβ, 13/03/2021 - 13:09
Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΟΣΟΥ 10.324,49 € ΑΠΟ ΚΑΠ(Γ΄ΔΟΣΗ) ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Ημ/νια: 13/01/2021 10:30:52
Φορέας: ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΙΑΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΩΣ0ΚΟΚΣΟ-ΞΘ8

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ Ε.Τ.Ε. ΔΟΜΟΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΕΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ Winbank ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ...

Σάβ, 06/06/2020 - 07:00
Θέμα: ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ Ε.Τ.Ε. ΔΟΜΟΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΕΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ Winbank ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ e-pps ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Ημ/νια: 05/06/2020 07:29:41
Φορέας: ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΙΑΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6ΤΥΓΟΚΣΟ-8ΛΖ

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΠΟΣΟΥ 3.421,43 € ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΕΝΟΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

Τετ, 03/06/2020 - 07:00
Θέμα: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΠΟΣΟΥ 3.421,43 € ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΕΝΟΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
Ημ/νια: 02/06/2020 12:17:54
Φορέας: ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΙΑΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 69ΙΖΟΚΣΟ-Ξ94

ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΟΣΟΥ 10.324,49 € ΑΠΟ ΚΑΠ (Β΄ΔΟΣΗ) ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Τετ, 03/06/2020 - 07:00
Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΟΣΟΥ 10.324,49 € ΑΠΟ ΚΑΠ (Β΄ΔΟΣΗ) ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Ημ/νια: 02/06/2020 11:50:59
Φορέας: ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΙΑΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6ΞΞΔΟΚΣΟ-ΝΜΘ

’ Έγκριση απολογισμoύ Οικ. Έτους 2019 και εισήγηση του στο Δ.Σ. Δήμου Δομοκού

Τρί, 02/06/2020 - 07:00
Θέμα: ’ Έγκριση απολογισμoύ Οικ. Έτους 2019 και εισήγηση του στο Δ.Σ. Δήμου Δομοκού
Ημ/νια: 01/06/2020 09:22:33
Φορέας: ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΙΑΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: Ψ44ΟΟΚΣΟ-2ΕΦ

: Αποδοχή ποσού 10.324,49 € από κατανομή Β δόσης έτους 2020, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων (σχετ η υπ αριθμ. 53/2020 αποφ του ΔΣ Δ Δομοκού).

Τρί, 02/06/2020 - 07:00
Θέμα: : Αποδοχή ποσού 10.324,49 € από κατανομή Β δόσης έτους 2020, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων (σχετ η υπ αριθμ. 53/2020 αποφ του ΔΣ Δ Δομοκού).
Ημ/νια: 01/06/2020 08:42:36
Φορέας: ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΙΑΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΩΗ63ΟΚΣΟ-ΡΔΓ

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΠΟΣΟΥ 8.079,45 ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΕΝΟΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

Πέμ, 16/04/2020 - 07:00
Θέμα: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΠΟΣΟΥ 8.079,45 ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΕΝΟΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
Ημ/νια: 15/04/2020 11:37:48
Φορέας: ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΙΑΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: Ψ92ΩΟΚΣΟ-ΑΣΔ

Αποδοχή ποσού 10.324,49 € από το Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων έτους 2020, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων (σχετ η υπ αριθμ. 6/2020 αποφ του ΔΣ Δ. Δομοκού).

Παρ, 03/04/2020 - 07:00
Θέμα: Αποδοχή ποσού 10.324,49 € από το Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων έτους 2020, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων (σχετ η υπ αριθμ. 6/2020 αποφ του ΔΣ Δ. Δομοκού).
Ημ/νια: 02/04/2020 12:06:01
Φορέας: ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΙΑΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6ΓΘΝΟΚΣΟ-ΦΙ0

ΠΕΡΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Πέμ, 27/02/2020 - 07:01
Θέμα: ΠΕΡΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ημ/νια: 26/02/2020 14:11:04
Φορέας: ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΙΑΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 91ΜΧΟΚΣΟ-29Ρ

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΠΟΣΟΥ 4.447,72 ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΕΝΟΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

Δευ, 24/02/2020 - 07:00
Θέμα: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΠΟΣΟΥ 4.447,72 ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΕΝΟΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
Ημ/νια: 23/02/2020 16:32:15
Φορέας: ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΙΑΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 60ΘΛΟΚΣΟ-ΧΥΙ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ.2/2020 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πέμ, 20/02/2020 - 07:00
Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ.2/2020 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ημ/νια: 19/02/2020 14:29:46
Φορέας: ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΙΑΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΨΘ2ΧΟΚΣΟ-ΨΘΘ

ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΟΥ 10.324,49 ΕΥΡΩ ΑΠΟ Α΄ΚΑΤΑΝΟΜΗ Κ.Α.Π. ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Πέμ, 20/02/2020 - 07:00
Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΟΥ 10.324,49 ΕΥΡΩ ΑΠΟ Α΄ΚΑΤΑΝΟΜΗ Κ.Α.Π. ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Ημ/νια: 19/02/2020 14:05:16
Φορέας: ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΙΑΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΨΙΞΔΟΚΣΟ-01Η

Σελίδες