Αθλητικός & Πολιτιστικός Οργανισμός

Απόφαση Αθλητικού & Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Δομοκού για την απ΄ευθείας ανάθεση : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Δ.Ε. ΞΥΝΙΑΔΑΣ»

Τετ, 02/06/2021 - 07:00
Θέμα: Απόφαση Αθλητικού & Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Δομοκού για την απ΄ευθείας ανάθεση : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Δ.Ε. ΞΥΝΙΑΔΑΣ»
Ημ/νια: 28/05/2021 09:38:35
Φορέας: ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΩΚΙΦΟΚΣ7-349

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Τετ, 02/06/2021 - 07:00
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 27/05/2021 13:29:02
Φορέας: ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: Ω2ΥΘΟΚΣ7-ΞΒ3

Απόφαση Αθλητικού & Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Δομοκού για την απ΄ευθείας ανάθεση : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Δ.Ε. ΔΟΜΟΚΟΥ»

Τετ, 02/06/2021 - 07:00
Θέμα: Απόφαση Αθλητικού & Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Δομοκού για την απ΄ευθείας ανάθεση : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Δ.Ε. ΔΟΜΟΚΟΥ»
Ημ/νια: 27/05/2021 11:52:44
Φορέας: ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΨΖΛΓΟΚΣ7-4ΝΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Τετ, 02/06/2021 - 07:00
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 27/05/2021 10:22:09
Φορέας: ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΩΘΗ9ΟΚΣ7-ΧΩΥ

Τοποθέτηση πανό για τον εορτασμό των 200 χρόνων.

Τετ, 02/06/2021 - 07:00
Θέμα: Τοποθέτηση πανό για τον εορτασμό των 200 χρόνων.
Ημ/νια: 25/05/2021 10:06:12
Φορέας: ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6Π2ΞΟΚΣ7-ΑΞΝ

Αγορά βιβλίων για τη βιβλιοθήκη

Τετ, 02/06/2021 - 07:00
Θέμα: Αγορά βιβλίων για τη βιβλιοθήκη
Ημ/νια: 25/05/2021 10:00:58
Φορέας: ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: Ψ2ΕΝΟΚΣ7-ΗΔΠ

Κοπή χόρτου γηπέδου Εκκάρας

Τετ, 02/06/2021 - 07:00
Θέμα: Κοπή χόρτου γηπέδου Εκκάρας
Ημ/νια: 25/05/2021 09:14:22
Φορέας: ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: Ω5ΥΝΟΚΣ7-Ξ5Ξ

ΧΕΠ 6

Τετ, 02/06/2021 - 07:00
Θέμα: ΧΕΠ 6
Ημ/νια: 21/05/2021 11:38:00
Φορέας: ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΩΑΛ3ΟΚΣ7-Ι8Ε

ΧΕΠ 5

Τετ, 02/06/2021 - 07:00
Θέμα: ΧΕΠ 5
Ημ/νια: 21/05/2021 11:34:43
Φορέας: ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6ΟΛΝΟΚΣ7-3ΑΜ

Απόφαση Προέδρου ΝΠΔΔ Αθλητικού & Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Δομοκού για: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Ν. ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ»

Τετ, 02/06/2021 - 07:00
Θέμα: Απόφαση Προέδρου ΝΠΔΔ Αθλητικού & Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Δομοκού για: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Ν. ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ»
Ημ/νια: 19/05/2021 10:49:27
Φορέας: ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΨΩΓΛΟΚΣ7-7ΚΩ

ΧΕ 7

Τετ, 07/04/2021 - 07:00
Θέμα: ΧΕ 7
Ημ/νια: 06/04/2021 14:19:29
Φορέας: ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 93Φ6ΟΚΣ7-829

ΧΕ 6

Τετ, 07/04/2021 - 07:00
Θέμα: ΧΕ 6
Ημ/νια: 06/04/2021 14:02:09
Φορέας: ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 9ΞΚΧΟΚΣ7-Ν04

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 5

Πέμ, 25/03/2021 - 07:00
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 5
Ημ/νια: 23/03/2021 11:49:18
Φορέας: ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΨΒΓΔΟΚΣ7-Ν9Τ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ

Πέμ, 25/03/2021 - 07:00
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ
Ημ/νια: 23/03/2021 11:41:43
Φορέας: ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: Ψ025ΟΚΣ7-4ΒΞ

Απόφαση Προέδρου Δ.Σ. Αθλητικού & Πολιτιστικού Οργανισμού για την απ' ευθείας ανάθεση προμήθειας και διανομής χαρταετών για τους μαθητές της Α' εκπαίδευσης του δήμου Δομοκού λόγω της ματαίωσης εορτασμού της Καθαρής Δευτέρας εξαιτίας του COVID-19

Τρί, 23/03/2021 - 07:00
Θέμα: Απόφαση Προέδρου Δ.Σ. Αθλητικού & Πολιτιστικού Οργανισμού για την απ' ευθείας ανάθεση προμήθειας και διανομής χαρταετών για τους μαθητές της Α' εκπαίδευσης του δήμου Δομοκού λόγω της ματαίωσης εορτασμού της Καθαρής Δευτέρας εξαιτίας του COVID-19
Ημ/νια: 22/03/2021 13:55:52
Φορέας: ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6ΣΟ0ΟΚΣ7-ΨΣΨ

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για την προμήθεια χαρταετών

Τρί, 23/03/2021 - 07:00
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για την προμήθεια χαρταετών
Ημ/νια: 22/03/2021 12:53:45
Φορέας: ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΩΘΤ4ΟΚΣ7-45Κ

ΧΕ 4

Τετ, 17/03/2021 - 07:00
Θέμα: ΧΕ 4
Ημ/νια: 16/03/2021 11:39:21
Φορέας: ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΨΖΛΖΟΚΣ7-ΓΙΓ

ΧΕ 3

Τετ, 17/03/2021 - 07:00
Θέμα: ΧΕ 3
Ημ/νια: 16/03/2021 11:10:10
Φορέας: ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6ΥΒΣΟΚΣ7-ΒΒΝ

ΧΕ2

Τετ, 17/03/2021 - 07:00
Θέμα: ΧΕ2
Ημ/νια: 16/03/2021 10:30:58
Φορέας: ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΨΒΣΖΟΚΣ7-ΣΧΖ

Αγορά χαρταετών

Σάβ, 13/03/2021 - 13:09
Θέμα: Αγορά χαρταετών
Ημ/νια: 11/03/2021 13:51:23
Φορέας: ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6ΛΨ9ΟΚΣ7-ΧΥ1

Σελίδες