Γραφείο υποστήριξης πολιτικών οργάνων (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)

Εγγραφή στο Ροή Γραφείο υποστήριξης πολιτικών οργάνων (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια - Μονάδα: ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ)
Ενημερώθηκε: πριν από 3 μήνες 2 εβδομάδες

Περί χορήγησης προέγκρισης άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας καταστήματος "ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ" στον κ.Μπακοστέργιο Αλέξανδρο.

Παρ, 12/07/2013 - 16:00
Θέμα: Περί χορήγησης προέγκρισης άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας καταστήματος "ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ" στον κ.Μπακοστέργιο Αλέξανδρο.
Ημ/νια: 10/04/2012 08:07:15
Φορέας: Δήμος Δομοκού
ΑΔΑ: Β4Ω0Ω9Α-0ΥΝ

Περί χορήγησης προέγκρισης άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας καταστήματος "ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ" στην κα.ΜΠΗΧΤΑ ΚΩΝ/ΝΤΙΑ.

Παρ, 12/07/2013 - 16:00
Θέμα: Περί χορήγησης προέγκρισης άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας καταστήματος "ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ" στην κα.ΜΠΗΧΤΑ ΚΩΝ/ΝΤΙΑ.
Ημ/νια: 27/03/2012 10:19:19
Φορέας: Δήμος Δομοκού
ΑΔΑ: Β4ΒΟΩ9Α-5ΞΖ

Περί χορήγησης προέγκρισης άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας καταστήματος "ΚΑΦΕΝΕΙΟ" στον κ.ΚΑΣΙΔΟΠΟΥΛΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟ.

Παρ, 12/07/2013 - 16:00
Θέμα: Περί χορήγησης προέγκρισης άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας καταστήματος "ΚΑΦΕΝΕΙΟ" στον κ.ΚΑΣΙΔΟΠΟΥΛΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟ.
Ημ/νια: 27/03/2012 08:44:45
Φορέας: Δήμος Δομοκού
ΑΔΑ: Β4ΒΟΩ9Α-Ζ7Τ

Περί χορήγησης άδειας χρήσης Μουσικής στον κ.ΝΑΤΟΥΔΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ για το κατάστημά του "ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ" που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Νέου Μοναστηρίου του Δήμου Δομοκού.

Παρ, 12/07/2013 - 16:00
Θέμα: Περί χορήγησης άδειας χρήσης Μουσικής στον κ.ΝΑΤΟΥΔΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ για το κατάστημά του "ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ" που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Νέου Μοναστηρίου του Δήμου Δομοκού.
Ημ/νια: 27/03/2012 08:21:32
Φορέας: Δήμος Δομοκού
ΑΔΑ: Β4ΒΟΩ9Α-ΥΩ1

Περί χορήγησης προέγκρισης άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας καταστήματος "ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ - ΨΗΣΤΑΡΙΑ" στην κα.ΚΡΑΒΒΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ στην ΤΚ ΔΟΜΟΚΟΥ.

Παρ, 12/07/2013 - 16:00
Θέμα: Περί χορήγησης προέγκρισης άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας καταστήματος "ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ - ΨΗΣΤΑΡΙΑ" στην κα.ΚΡΑΒΒΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ στην ΤΚ ΔΟΜΟΚΟΥ.
Ημ/νια: 22/12/2011 12:56:37
Φορέας: Δήμος Δομοκού
ΑΔΑ: 45Ψ9Ω9Α-ΕΝ0

Περί χορήγησης προέγκρισης άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας καταστήματος "ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΨΗΣΤΑΡΙΑ-ΖΑΧΑΡΩΔΗ" στον κ.ΖΗΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟ στην Ε.Ο ΛΑΜΙΑΣ - ΔΟΜΟΚΟΥ

Παρ, 12/07/2013 - 16:00
Θέμα: Περί χορήγησης προέγκρισης άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας καταστήματος "ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΨΗΣΤΑΡΙΑ-ΖΑΧΑΡΩΔΗ" στον κ.ΖΗΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟ στην Ε.Ο ΛΑΜΙΑΣ - ΔΟΜΟΚΟΥ
Ημ/νια: 23/11/2011 09:09:02
Φορέας: Δήμος Δομοκού
ΑΔΑ: 457ΛΩ9Α-ΕΧΤ

Περί χορήγησης προέγκρισης άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας καταστήματος "ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ" στον κ.ΝΙΚΟΛΑΟ ΓΟΥΡΝΑ στην ΤΚ ΕΚΚΑΡΑΣ.

Παρ, 12/07/2013 - 16:00
Θέμα: Περί χορήγησης προέγκρισης άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας καταστήματος "ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ" στον κ.ΝΙΚΟΛΑΟ ΓΟΥΡΝΑ στην ΤΚ ΕΚΚΑΡΑΣ.
Ημ/νια: 22/11/2011 13:50:08
Φορέας: Δήμος Δομοκού
ΑΔΑ: 457ΕΩ9Α-3Κ2

Περί χορήγησης προέγκρισης άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας καταστήματος "ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ" στην κα.ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΑΓΑΝΗ στην ΤΚ ΕΚΚΑΡΑΣ.

Παρ, 12/07/2013 - 16:00
Θέμα: Περί χορήγησης προέγκρισης άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας καταστήματος "ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ" στην κα.ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΑΓΑΝΗ στην ΤΚ ΕΚΚΑΡΑΣ.
Ημ/νια: 22/11/2011 13:09:17
Φορέας: Δήμος Δομοκού
ΑΔΑ: 457ΕΩ9Α-61Α

Εξέταση της αριθ:32/2011 απόφασης - εισήγησης του Τοπικού Συμβουλίου Ομβριακής σχετικά με τον χώρο διεξαγωγής της Λαϊκής Αγοράς Ομβριακής.

Παρ, 12/07/2013 - 16:00
Θέμα: Εξέταση της αριθ:32/2011 απόφασης - εισήγησης του Τοπικού Συμβουλίου Ομβριακής σχετικά με τον χώρο διεξαγωγής της Λαϊκής Αγοράς Ομβριακής.
Ημ/νια: 02/11/2011 14:03:10
Φορέας: Δήμος Δομοκού
ΑΔΑ: 45ΒΔΩ9Α-ΩΡ0

Περί χορήγησης προέγκρισης άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας καταστήματος "ΚΑΦΕΝΕΙΟ" στην κα.ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΛΑΜΠΡΟΥ στη Τοπική Κοινότητα Δομοκού.

Παρ, 12/07/2013 - 16:00
Θέμα: Περί χορήγησης προέγκρισης άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας καταστήματος "ΚΑΦΕΝΕΙΟ" στην κα.ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΛΑΜΠΡΟΥ στη Τοπική Κοινότητα Δομοκού.
Ημ/νια: 25/10/2011 09:50:40
Φορέας: Δήμος Δομοκού
ΑΔΑ: 45ΟΗΩ9Α-ΠΟΙ

Περί χορήγησης άδειας χρήσης Μουσικής στο κατάστημα "ΚΑΦΕΝΕΙΟ - ΜΠΑΡ " με τίτλο "TEQILA"στον κ.ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ ΝΑΤΟΥΔΗ που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Νέου Μοναστηρίου.

Παρ, 12/07/2013 - 16:00
Θέμα: Περί χορήγησης άδειας χρήσης Μουσικής στο κατάστημα "ΚΑΦΕΝΕΙΟ - ΜΠΑΡ " με τίτλο "TEQILA"στον κ.ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ ΝΑΤΟΥΔΗ που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Νέου Μοναστηρίου.
Ημ/νια: 25/10/2011 09:12:28
Φορέας: Δήμος Δομοκού
ΑΔΑ: 45ΟΗΩ9Α-ΩΟΜ

Περί χορήγησης άδειας χρήσης Μουσικής στο κατάστημα "ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ - ΨΗΣΤΑΡΙΑ" στην κα.ΣΤΑΧΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Μαντασιάς.

Παρ, 12/07/2013 - 16:00
Θέμα: Περί χορήγησης άδειας χρήσης Μουσικής στο κατάστημα "ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ - ΨΗΣΤΑΡΙΑ" στην κα.ΣΤΑΧΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Μαντασιάς.
Ημ/νια: 01/08/2011 11:11:51
Φορέας: Δήμος Δομοκού
ΑΔΑ: 4Α5ΜΩ9Α-ΜΗΨ

Περί χορήγησης προέγκρισης άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας καταστήματος "INTERNET KAFE" στην κα.ΤΕΡΖΙΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ στη Τοπική Κοινότητα Νέου Μοναστηρίου.

Παρ, 12/07/2013 - 16:00
Θέμα: Περί χορήγησης προέγκρισης άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας καταστήματος "INTERNET KAFE" στην κα.ΤΕΡΖΙΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ στη Τοπική Κοινότητα Νέου Μοναστηρίου.
Ημ/νια: 01/08/2011 09:56:05
Φορέας: Δήμος Δομοκού
ΑΔΑ: 4Α5ΜΩ9Α-3ΣΙ

Περί χορήγησης προέγκρισης άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας καταστήματος "INTERNET KAFE" στην κα.ΤΕΡΖΙΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ στη Τοπική Κοινότητα Νέου Μοναστηρίου.

Παρ, 12/07/2013 - 16:00
Θέμα: Περί χορήγησης προέγκρισης άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας καταστήματος "INTERNET KAFE" στην κα.ΤΕΡΖΙΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ στη Τοπική Κοινότητα Νέου Μοναστηρίου.
Ημ/νια: 01/08/2011 09:50:24
Φορέας: Δήμος Δομοκού
ΑΔΑ: 4Α5ΜΩ9Α-ΣΤ9

Περί χορήγησης προέγκρισης άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας καταστήματος "ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ - ΨΗΣΤΑΡΙΑ" στην ΓΕΩΜΥΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ στη Τοπική Κοινότητα ΦΙΛΙΑΔΩΝΑΣ του Δήμου Δομοκού.

Παρ, 12/07/2013 - 16:00
Θέμα: Περί χορήγησης προέγκρισης άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας καταστήματος "ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ - ΨΗΣΤΑΡΙΑ" στην ΓΕΩΜΥΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ στη Τοπική Κοινότητα ΦΙΛΙΑΔΩΝΑΣ του Δήμου Δομοκού.
Ημ/νια: 12/07/2011 10:01:08
Φορέας: Δήμος Δομοκού
ΑΔΑ: 4ΑΣ9Ω9Α-ΝΚ3

Περί χορήγησης προέγκρισης άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας καταστήματος "ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ" στην κα.ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΟΛΓΑ στη Τοπική Κοινότητα ΕΚΚΑΡΑΣ του Δήμου Δομοκού.

Παρ, 12/07/2013 - 16:00
Θέμα: Περί χορήγησης προέγκρισης άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας καταστήματος "ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ" στην κα.ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΟΛΓΑ στη Τοπική Κοινότητα ΕΚΚΑΡΑΣ του Δήμου Δομοκού.
Ημ/νια: 12/07/2011 08:37:30
Φορέας: Δήμος Δομοκού
ΑΔΑ: 4ΑΣ9Ω9Α-ΚΘΥ

Περί χορήγησης προέγκρισης άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας καταστήματος "ΚΑΦΕ - ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ" στην κα.ΒΑΛΛΙΔΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ στη Τοπική Κοινότητα ΘΑΥΜΑΚΟΥ του Δήμου Δομοκού.

Παρ, 12/07/2013 - 16:00
Θέμα: Περί χορήγησης προέγκρισης άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας καταστήματος "ΚΑΦΕ - ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ" στην κα.ΒΑΛΛΙΔΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ στη Τοπική Κοινότητα ΘΑΥΜΑΚΟΥ του Δήμου Δομοκού.
Ημ/νια: 11/07/2011 14:11:11
Φορέας: Δήμος Δομοκού
ΑΔΑ: 4ΑΣΨΩ9Α-ΒΦΨ

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ:13/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΜΒΡΙΑΚΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΟΜΒΡΙΑΚΗΣ

Παρ, 12/07/2013 - 16:00
Θέμα: ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ:13/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΜΒΡΙΑΚΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΟΜΒΡΙΑΚΗΣ
Ημ/νια: 27/06/2011 11:23:23
Φορέας: Δήμος Δομοκού
ΑΔΑ: 4Α32Ω9Α-Δ

ΠΕΡΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ \\"ΚΑΦΕ ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ\\" ΣΤΗΝ κα.ΑΡΑΧΩΒΑ ΟΥΡΑΝΙΑ.

Παρ, 12/07/2013 - 16:00
Θέμα: ΠΕΡΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ \\"ΚΑΦΕ ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ\\" ΣΤΗΝ κα.ΑΡΑΧΩΒΑ ΟΥΡΑΝΙΑ.
Ημ/νια: 20/06/2011 14:14:26
Φορέας: Δήμος Δομοκού
ΑΔΑ: 4Α3ΦΩ9Α-Κ

ΠΕΡΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ \\"ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ - ΑΛΕΥΡΩΝ ΦΥΡΑΜΑΤΩΝ\\" ΣΤΟΝ κ.ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ.

Παρ, 12/07/2013 - 16:00
Θέμα: ΠΕΡΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ \\"ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ - ΑΛΕΥΡΩΝ ΦΥΡΑΜΑΤΩΝ\\" ΣΤΟΝ κ.ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ.
Ημ/νια: 17/06/2011 12:19:57
Φορέας: Δήμος Δομοκού
ΑΔΑ: 4Α3ΗΩ9Α-Ε

Σελίδες