Γραφείο υποστήριξης πολιτικών οργάνων (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)

Εγγραφή στο Ροή Γραφείο υποστήριξης πολιτικών οργάνων (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια - Μονάδα: ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ)
Ενημερώθηκε: πριν από 3 μήνες 2 εβδομάδες

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δομοκού, την κατάρτιση Κανονισμού Άρδευσης για τη λειτουργία της αρδευτικής γεώτρησης στη θέση Χαλκιόρεμα της Τ.Κ. Κορομηλέας.

Παρ, 12/07/2013 - 16:00
Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δομοκού, την κατάρτιση Κανονισμού Άρδευσης για τη λειτουργία της αρδευτικής γεώτρησης στη θέση Χαλκιόρεμα της Τ.Κ. Κορομηλέας.
Ημ/νια: 22/04/2013 08:22:51
Φορέας: Δήμος Δομοκού
ΑΔΑ: ΒΕΑ8Ω9Α-ΞΕΠ

Περί χορήγησης άδειας χρήσης μουσικής στο κατάστημα "ΚΑΦΕ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ" του κου ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, που βρίσκεται στη Τοπική Κοινότητα Δομοκού.

Παρ, 12/07/2013 - 16:00
Θέμα: Περί χορήγησης άδειας χρήσης μουσικής στο κατάστημα "ΚΑΦΕ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ" του κου ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, που βρίσκεται στη Τοπική Κοινότητα Δομοκού.
Ημ/νια: 17/04/2013 12:49:08
Φορέας: Δήμος Δομοκού
ΑΔΑ: ΒΕΑΑΩ9Α-4ΓΝ

Κατάρτιση και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών του Δήμου Δομοκού.

Παρ, 12/07/2013 - 16:00
Θέμα: Κατάρτιση και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών του Δήμου Δομοκού.
Ημ/νια: 28/03/2013 12:42:33
Φορέας: Δήμος Δομοκού
ΑΔΑ: ΒΕ26Ω9Α-ΛΔΠ

Σύνταξη Έκθεσης Πεπραγμένων, έτους 2012.

Παρ, 12/07/2013 - 16:00
Θέμα: Σύνταξη Έκθεσης Πεπραγμένων, έτους 2012.
Ημ/νια: 06/03/2013 10:26:22
Φορέας: Δήμος Δομοκού
ΑΔΑ: ΒΕΔΦΩ9Α-ΖΟΤ

Σύνταξη Έκθεσης Πεπραγμένων, έτους 2011.

Παρ, 12/07/2013 - 16:00
Θέμα: Σύνταξη Έκθεσης Πεπραγμένων, έτους 2011.
Ημ/νια: 06/03/2013 10:13:56
Φορέας: Δήμος Δομοκού
ΑΔΑ: ΒΕΔΦΩ9Α-ΘΛ0

Περί χορήγησης προέγκρισης άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας καταστήματος "ΚΑΦΕΝΕΙΟ - ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ - ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ - ΤΣΙΓΑΡΑ" στην κα OLESYA PUZANOVA, με έδρα τη Τ.Κ. Γαβρακίων.

Παρ, 12/07/2013 - 16:00
Θέμα: Περί χορήγησης προέγκρισης άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας καταστήματος "ΚΑΦΕΝΕΙΟ - ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ - ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ - ΤΣΙΓΑΡΑ" στην κα OLESYA PUZANOVA, με έδρα τη Τ.Κ. Γαβρακίων.
Ημ/νια: 05/03/2013 14:24:57
Φορέας: Δήμος Δομοκού
ΑΔΑ: ΒΕΔΓΩ9Α-Υ57

Περί χορήγησης άδειας χρήσης μουσικής στο κατάστημα "ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΜΠΑΡ", της κας GEORGIEVA LILYANA, που βρίσκεται στη Τοπική Κοινότητα Πουρναρίου (Θέση Χάνια)

Παρ, 12/07/2013 - 16:00
Θέμα: Περί χορήγησης άδειας χρήσης μουσικής στο κατάστημα "ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΜΠΑΡ", της κας GEORGIEVA LILYANA, που βρίσκεται στη Τοπική Κοινότητα Πουρναρίου (Θέση Χάνια)
Ημ/νια: 05/03/2013 13:01:56
Φορέας: Δήμος Δομοκού
ΑΔΑ: ΒΕΔΓΩ9Α-2ΥΧ

Εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Παρ, 12/07/2013 - 16:00
Θέμα: Εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Ημ/νια: 28/02/2013 12:56:37
Φορέας: Δήμος Δομοκού
ΑΔΑ: ΒΕΤ9Ω9Α-0Ρ3

Περί χορήγησης άδειας χρήσης μουσικής στο κατάστημα "ΠΙΤΣΑΡΙΑ" του κου ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ που βρίσκεται στη Τοπική Κοινότητα Δομοκού.

Παρ, 12/07/2013 - 16:00
Θέμα: Περί χορήγησης άδειας χρήσης μουσικής στο κατάστημα "ΠΙΤΣΑΡΙΑ" του κου ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ που βρίσκεται στη Τοπική Κοινότητα Δομοκού.
Ημ/νια: 24/12/2012 12:35:32
Φορέας: Δήμος Δομοκού
ΑΔΑ: Β4Μ1Ω9Α-1ΦΞ

Περί χορήγησης άδειας χρήσης μουσικής στο κατάστημα "ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΟΥΖΕΡΙ - ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ" της κας ΑΔΑΜ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ που βρίσκεται στη Τοπική Κοινότητα Ομβριακής.

Παρ, 12/07/2013 - 16:00
Θέμα: Περί χορήγησης άδειας χρήσης μουσικής στο κατάστημα "ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΟΥΖΕΡΙ - ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ" της κας ΑΔΑΜ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ που βρίσκεται στη Τοπική Κοινότητα Ομβριακής.
Ημ/νια: 10/12/2012 09:56:27
Φορέας: Δήμος Δομοκού
ΑΔΑ: Β4ΜΠΩ9Α-Π8Ρ

Εξέταση του θέματος "Περί χορήγησης προέγκρισης για την άδεια λειτουργίας καταστήματος με κατεψυγμένα & τυποποιημένα προϊόντα, στον κο Σταθόγαμβρο Γεώργιο του Αποστόλου.

Παρ, 12/07/2013 - 16:00
Θέμα: Εξέταση του θέματος "Περί χορήγησης προέγκρισης για την άδεια λειτουργίας καταστήματος με κατεψυγμένα & τυποποιημένα προϊόντα, στον κο Σταθόγαμβρο Γεώργιο του Αποστόλου.
Ημ/νια: 16/10/2012 14:07:52
Φορέας: Δήμος Δομοκού
ΑΔΑ: Β43ΕΩ9Α-ΙΟΡ

Εξέταση του θέματος περί "Ίδρυσης νέας Λαϊκής Αγοράς στη Τοπική Κοινότητα Δομοκού, στο χώρο ανατολικά του κτηνιατρείου (Νέα Συνοικία)."

Παρ, 12/07/2013 - 16:00
Θέμα: Εξέταση του θέματος περί "Ίδρυσης νέας Λαϊκής Αγοράς στη Τοπική Κοινότητα Δομοκού, στο χώρο ανατολικά του κτηνιατρείου (Νέα Συνοικία)."
Ημ/νια: 24/09/2012 11:32:02
Φορέας: Δήμος Δομοκού
ΑΔΑ: Β4ΘΘΩ9Α-Χ53

Επανεξέταση του θέματος "Περί χορήγησης προέγκρισης άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας καταστήματος ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ - ΨΗΣΤΑΡΙΑ στη κα Μπατσίλα Μαρία."

Παρ, 12/07/2013 - 16:00
Θέμα: Επανεξέταση του θέματος "Περί χορήγησης προέγκρισης άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας καταστήματος ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ - ΨΗΣΤΑΡΙΑ στη κα Μπατσίλα Μαρία."
Ημ/νια: 20/08/2012 12:27:31
Φορέας: Δήμος Δομοκού
ΑΔΑ: Β4ΓΦΩ9Α-7ΤΚ

Περί χορήγησης προέγκρισης άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας καταστήματος "ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ - ΨΗΣΤΑΡΙΑ" στη κα Μπατσίλα Μαρία.

Παρ, 12/07/2013 - 16:00
Θέμα: Περί χορήγησης προέγκρισης άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας καταστήματος "ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ - ΨΗΣΤΑΡΙΑ" στη κα Μπατσίλα Μαρία.
Ημ/νια: 16/08/2012 13:00:44
Φορέας: Δήμος Δομοκού
ΑΔΑ: Β4Γ1Ω9Α-ΝΓΚ

Περί καθορισμού του χώρου και του χρόνου διεξαγωγής εμποροπανήγυρης στη Τοπική Κοινότητα Ομβριακής.

Παρ, 12/07/2013 - 16:00
Θέμα: Περί καθορισμού του χώρου και του χρόνου διεξαγωγής εμποροπανήγυρης στη Τοπική Κοινότητα Ομβριακής.
Ημ/νια: 19/07/2012 08:11:14
Φορέας: Δήμος Δομοκού
ΑΔΑ: Β41ΙΩ9Α-ΧΧΔ

Περί χορήγησης άδειας χρήσης μουσικής στο κατάστημα "ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΜΠΑΡ" της κας GEORGIEVA LILYANA που βρίσκεται στη Τοπική Κοινότητα Πουρναρίου (Θέση Χάνια).

Παρ, 12/07/2013 - 16:00
Θέμα: Περί χορήγησης άδειας χρήσης μουσικής στο κατάστημα "ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΜΠΑΡ" της κας GEORGIEVA LILYANA που βρίσκεται στη Τοπική Κοινότητα Πουρναρίου (Θέση Χάνια).
Ημ/νια: 19/07/2012 07:52:04
Φορέας: Δήμος Δομοκού
ΑΔΑ: Β41ΙΩ9Α-Φ78

Περί χορήγησης άδειας χρήσης μουσικής στο κατάστημα ¨ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ" με τίτλο "PLAZA" του κου ΜΑΣΙΑΛΑ ΙΩΑΝΝΗ που βρίσκεται στη Τοπική Κοινότητα Δομοκού.

Παρ, 12/07/2013 - 16:00
Θέμα: Περί χορήγησης άδειας χρήσης μουσικής στο κατάστημα ¨ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ" με τίτλο "PLAZA" του κου ΜΑΣΙΑΛΑ ΙΩΑΝΝΗ που βρίσκεται στη Τοπική Κοινότητα Δομοκού.
Ημ/νια: 05/06/2012 09:51:56
Φορέας: Δήμος Δομοκού
ΑΔΑ: Β4ΛΨΩ9Α-ΖΨΩ

Περί χορήγησης άδειας χρήσης μουσικής στο κατάστημα ¨ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ" με τίτλο "KAHLUA" του κου ΜΑΣΙΑΛΑ ΙΩΑΝΝΗ που βρίσκεται στη Τοπική Κοινότητα Δομοκού.

Παρ, 12/07/2013 - 16:00
Θέμα: Περί χορήγησης άδειας χρήσης μουσικής στο κατάστημα ¨ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ" με τίτλο "KAHLUA" του κου ΜΑΣΙΑΛΑ ΙΩΑΝΝΗ που βρίσκεται στη Τοπική Κοινότητα Δομοκού.
Ημ/νια: 05/06/2012 09:50:29
Φορέας: Δήμος Δομοκού
ΑΔΑ: Β4ΛΨΩ9Α-2ΝΜ

Περί χορήγησης άδειας χρήσης μουσικής στο κατάστημα ¨ΚΑΦΕ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ" με τίτλο "ΠΑΛΑΤΑΚΙ" του κου ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ που βρίσκεται στη Τοπική Κοινότητα Δομοκού.

Παρ, 12/07/2013 - 16:00
Θέμα: Περί χορήγησης άδειας χρήσης μουσικής στο κατάστημα ¨ΚΑΦΕ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ" με τίτλο "ΠΑΛΑΤΑΚΙ" του κου ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ που βρίσκεται στη Τοπική Κοινότητα Δομοκού.
Ημ/νια: 05/06/2012 09:47:04
Φορέας: Δήμος Δομοκού
ΑΔΑ: Β4ΛΨΩ9Α-47Ψ

Περί χορήγησης άδειας χρήσης μουσικής στο κατάστημα ¨ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ" με τίτλο "ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ" του κου ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ που βρίσκεται στη Τοπική Κοινότητα Δομοκού.

Παρ, 12/07/2013 - 16:00
Θέμα: Περί χορήγησης άδειας χρήσης μουσικής στο κατάστημα ¨ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ" με τίτλο "ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ" του κου ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ που βρίσκεται στη Τοπική Κοινότητα Δομοκού.
Ημ/νια: 05/06/2012 09:36:25
Φορέας: Δήμος Δομοκού
ΑΔΑ: Β4ΛΨΩ9Α-Ξ4Κ

Σελίδες