Γραφείο υποστήριξης πολιτικών οργάνων (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)

Εγγραφή στο Ροή Γραφείο υποστήριξης πολιτικών οργάνων (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια - Μονάδα: ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ)
Ενημερώθηκε: πριν από 3 μήνες 2 εβδομάδες

Περί χορήγησης προέγκρισης άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας επιχείρησης (καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος), στην κα Kurpiewska Iwona (Τ.Κ. Δομοκού).

Τετ, 23/10/2013 - 08:00
Θέμα: Περί χορήγησης προέγκρισης άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας επιχείρησης (καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος), στην κα Kurpiewska Iwona (Τ.Κ. Δομοκού).
Ημ/νια: 22/10/2013 11:16:39
Φορέας: Δήμος Δομοκού
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΩ9Α-Ρ67

Περί χορήγησης προέγκρισης άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας επιχείρησης (καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος), στην κα Νικολή Ανθή (Τ.Κ. Περιβολίου).

Σάβ, 14/09/2013 - 08:00
Θέμα: Περί χορήγησης προέγκρισης άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας επιχείρησης (καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος), στην κα Νικολή Ανθή (Τ.Κ. Περιβολίου).
Ημ/νια: 13/09/2013 11:57:14
Φορέας: Δήμος Δομοκού
ΑΔΑ: ΒΛ9ΞΩ9Α-ΥΞΙ

Περί χορήγησης προέγκρισης άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, στην κα Καλαμπαλίκη Αριάδνη. (Τ.Κ. Παναγίας).

Παρ, 02/08/2013 - 16:00
Θέμα: Περί χορήγησης προέγκρισης άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, στην κα Καλαμπαλίκη Αριάδνη. (Τ.Κ. Παναγίας).
Ημ/νια: 02/08/2013 13:29:07
Φορέας: Δήμος Δομοκού
ΑΔΑ: ΒΛΩ7Ω9Α-ΤΤΝ

Ανάκληση της αριθ. 3/15/2-5-2013 απόφασης της Ε.Π.Ζ., περί χορήγησης προέγκρισης άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, στην κα Καλαμπαλίκη Γεωργία.

Παρ, 02/08/2013 - 16:00
Θέμα: Ανάκληση της αριθ. 3/15/2-5-2013 απόφασης της Ε.Π.Ζ., περί χορήγησης προέγκρισης άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, στην κα Καλαμπαλίκη Γεωργία.
Ημ/νια: 02/08/2013 13:27:11
Φορέας: Δήμος Δομοκού
ΑΔΑ: ΒΛΩ7Ω9Α-775

Περί χορήγησης προέγκρισης άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας επιχείρησης (καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος), στον κο Λέβα Γεώργιο (Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου).

Παρ, 02/08/2013 - 16:00
Θέμα: Περί χορήγησης προέγκρισης άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας επιχείρησης (καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος), στον κο Λέβα Γεώργιο (Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου).
Ημ/νια: 02/08/2013 12:57:12
Φορέας: Δήμος Δομοκού
ΑΔΑ: ΒΛΩ7Ω9Α-1ΡΕ

Περί χορήγησης άδειας χρήσης μουσικής στο κατάστημα "ΜΠΑΡ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ" KALUA, του κου Μασιάλα Ιωάννη και ανάκληση προηγούμενης σχετικής απόφασης (Τ.Κ. Δομοκού)

Παρ, 12/07/2013 - 16:00
Θέμα: Περί χορήγησης άδειας χρήσης μουσικής στο κατάστημα "ΜΠΑΡ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ" KALUA, του κου Μασιάλα Ιωάννη και ανάκληση προηγούμενης σχετικής απόφασης (Τ.Κ. Δομοκού)
Ημ/νια: 10/06/2013 09:31:07
Φορέας: Δήμος Δομοκού
ΑΔΑ: ΒΕΖ0Ω9Α-ΨΤ1

Περί χορήγησης προέγκρισης άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, στον κο Μπακοστέργιο Αλέξανδρο. (Τ.Κ. Ομβριακής)

Παρ, 12/07/2013 - 16:00
Θέμα: Περί χορήγησης προέγκρισης άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, στον κο Μπακοστέργιο Αλέξανδρο. (Τ.Κ. Ομβριακής)
Ημ/νια: 10/06/2013 09:24:41
Φορέας: Δήμος Δομοκού
ΑΔΑ: ΒΕΖ0Ω9Α-03Τ

Περί χορήγησης προέγκρισης άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος , στην κα Σκαρλάτου Ειρήνη. (Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου)

Παρ, 12/07/2013 - 16:00
Θέμα: Περί χορήγησης προέγκρισης άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος , στην κα Σκαρλάτου Ειρήνη. (Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου)
Ημ/νια: 10/06/2013 09:11:11
Φορέας: Δήμος Δομοκού
ΑΔΑ: ΒΕΖ0Ω9Α-ΡΣ9

Περί χορήγησης προέγκρισης άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, στην κα Μπατσίλα Μαρία (Τ.Κ. Μαντασιάς)

Παρ, 12/07/2013 - 16:00
Θέμα: Περί χορήγησης προέγκρισης άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, στην κα Μπατσίλα Μαρία (Τ.Κ. Μαντασιάς)
Ημ/νια: 10/06/2013 08:49:01
Φορέας: Δήμος Δομοκού
ΑΔΑ: ΒΕΖ0Ω9Α-ΦΣ4

Περί χορήγησης προέγκρισης άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, στον κο Κασιδόπουλου Απόστολο. (Τ.Κ. Δομοκού).

Παρ, 12/07/2013 - 16:00
Θέμα: Περί χορήγησης προέγκρισης άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, στον κο Κασιδόπουλου Απόστολο. (Τ.Κ. Δομοκού).
Ημ/νια: 10/05/2013 09:40:51
Φορέας: Δήμος Δομοκού
ΑΔΑ: ΒΕΝΦΩ9Α-6ΕΩ

Περί χορήγησης προέγκρισης άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, στην κα Ρουμελιώτη Όλγα. (Τ.Κ. Εκκάρας).

Παρ, 12/07/2013 - 16:00
Θέμα: Περί χορήγησης προέγκρισης άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, στην κα Ρουμελιώτη Όλγα. (Τ.Κ. Εκκάρας).
Ημ/νια: 09/05/2013 13:41:49
Φορέας: Δήμος Δομοκού
ΑΔΑ: ΒΕΝΓΩ9Α-0ΣΧ

Περί χορήγησης προέγκρισης άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, στον κο Σοφιά Γεώργιο. (Τ.Κ. Μακρυρράχης - Ιαματικά Λουτρά Δρανίστας Καϊτσας).

Παρ, 12/07/2013 - 16:00
Θέμα: Περί χορήγησης προέγκρισης άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, στον κο Σοφιά Γεώργιο. (Τ.Κ. Μακρυρράχης - Ιαματικά Λουτρά Δρανίστας Καϊτσας).
Ημ/νια: 09/05/2013 13:39:40
Φορέας: Δήμος Δομοκού
ΑΔΑ: ΒΕΝΓΩ9Α-ΠΡΖ

Περί χορήγησης προέγκρισης άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, στην κα Καλαμπαλίκη Γεωργία. (Τ.Κ. Παναγίας).

Παρ, 12/07/2013 - 16:00
Θέμα: Περί χορήγησης προέγκρισης άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, στην κα Καλαμπαλίκη Γεωργία. (Τ.Κ. Παναγίας).
Ημ/νια: 09/05/2013 13:37:59
Φορέας: Δήμος Δομοκού
ΑΔΑ: ΒΕΝΓΩ9Α-ΚΚΤ

Περί χορήγησης προέγκρισης άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, στην κα Λελούδα Φραγκάλα. (Τ.Κ. Νέας Μάκρισης).

Παρ, 12/07/2013 - 16:00
Θέμα: Περί χορήγησης προέγκρισης άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, στην κα Λελούδα Φραγκάλα. (Τ.Κ. Νέας Μάκρισης).
Ημ/νια: 09/05/2013 13:35:40
Φορέας: Δήμος Δομοκού
ΑΔΑ: ΒΕΝΓΩ9Α-ΠΞΧ

Περί χορήγησης προέγκρισης άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, στην εταιρεία ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε. (Τ.Κ. Δομοκού).

Παρ, 12/07/2013 - 16:00
Θέμα: Περί χορήγησης προέγκρισης άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, στην εταιρεία ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε. (Τ.Κ. Δομοκού).
Ημ/νια: 09/05/2013 13:30:30
Φορέας: Δήμος Δομοκού
ΑΔΑ: ΒΕΝΓΩ9Α-ΞΒ9

Περί χορήγησης προέγκρισης άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, στην κα Κατσάρα Ασημίνα. (Τ.Κ. Δομοκού).

Παρ, 12/07/2013 - 16:00
Θέμα: Περί χορήγησης προέγκρισης άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, στην κα Κατσάρα Ασημίνα. (Τ.Κ. Δομοκού).
Ημ/νια: 09/05/2013 13:24:50
Φορέας: Δήμος Δομοκού
ΑΔΑ: ΒΕΝΓΩ9Α-ΘΣΤ

Περί χορήγησης προέγκρισης άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, στην κα Αδάμ Αναστασία (Τ.Κ. Ομβριακής).

Παρ, 12/07/2013 - 16:00
Θέμα: Περί χορήγησης προέγκρισης άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, στην κα Αδάμ Αναστασία (Τ.Κ. Ομβριακής).
Ημ/νια: 09/05/2013 13:20:56
Φορέας: Δήμος Δομοκού
ΑΔΑ: ΒΕΝΓΩ9Α-ΨΑΣ

Περί χορήγησης προέγκρισης άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, στην κα Παπαποστόλου Ευαγγελία (Τ.Κ. Εκκάρας).

Παρ, 12/07/2013 - 16:00
Θέμα: Περί χορήγησης προέγκρισης άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, στην κα Παπαποστόλου Ευαγγελία (Τ.Κ. Εκκάρας).
Ημ/νια: 09/05/2013 13:18:38
Φορέας: Δήμος Δομοκού
ΑΔΑ: ΒΕΝΓΩ9Α-ΓΩΧ

Περί χορήγησης άδειας χρήσης μουσικής στο κατάστημα "ΜΠΑΡ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ" KAHLUA, του κου Μασιάλα Ιωάννη (Τ.Κ. Δομοκού.)

Παρ, 12/07/2013 - 16:00
Θέμα: Περί χορήγησης άδειας χρήσης μουσικής στο κατάστημα "ΜΠΑΡ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ" KAHLUA, του κου Μασιάλα Ιωάννη (Τ.Κ. Δομοκού.)
Ημ/νια: 09/05/2013 12:01:07
Φορέας: Δήμος Δομοκού
ΑΔΑ: ΒΕΝΓΩ9Α-ΒΕ3

Περί χορήγησης άδειας χρήσης μουσικής στο κατάστημα "ΚΑΦΕ - ΜΠΑΡ" PLAZA, του κου Μασιάλα Ιωάννη (Τ.Κ. Δομοκού.)

Παρ, 12/07/2013 - 16:00
Θέμα: Περί χορήγησης άδειας χρήσης μουσικής στο κατάστημα "ΚΑΦΕ - ΜΠΑΡ" PLAZA, του κου Μασιάλα Ιωάννη (Τ.Κ. Δομοκού.)
Ημ/νια: 09/05/2013 11:58:44
Φορέας: Δήμος Δομοκού
ΑΔΑ: ΒΕΝΓΩ9Α-Η3Ι

Σελίδες