Γραφείο υποστήριξης πολιτικών οργάνων (Δημοτικό Συμβούλιο)

Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης - τέλεσης Μνημόσυνου για τους Νεομοναστηριώτες που εκτελέστηκαν από τους Ιταλούς στις 26 Μαΐου 1942

Τετ, 02/06/2021 - 07:00
Θέμα: Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης - τέλεσης Μνημόσυνου για τους Νεομοναστηριώτες που εκτελέστηκαν από τους Ιταλούς στις 26 Μαΐου 1942
Ημ/νια: 31/05/2021 14:45:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6ΠΟΨΩ9Α-8Σ7

Έγκριση της αριθμ 1/2021 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά σε παραχώρηση (προσκύρωση) δημοτικής έκτασης

Τετ, 02/06/2021 - 07:00
Θέμα: Έγκριση της αριθμ 1/2021 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά σε παραχώρηση (προσκύρωση) δημοτικής έκτασης
Ημ/νια: 31/05/2021 14:43:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 9ΝΣ0Ω9Α-ΝΚΓ

B΄ Κατανομή ποσού €20.648,98 για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων του Δήμου Δομοκού έτους 2021 από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων

Τετ, 02/06/2021 - 07:00
Θέμα: B΄ Κατανομή ποσού €20.648,98 για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων του Δήμου Δομοκού έτους 2021 από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων
Ημ/νια: 27/05/2021 10:17:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6ΠΣΖΩ9Α-ΗΙΥ

Έγκριση 5ης αναμόρφωσης οικ. έτους 2021

Τετ, 02/06/2021 - 07:00
Θέμα: Έγκριση 5ης αναμόρφωσης οικ. έτους 2021
Ημ/νια: 26/05/2021 15:03:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΨΞΕΕΩ9Α-09Ε

Βεβαίωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλου για την τήρηση των πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου, μηνός Απριλίου του έτους 2021

Παρ, 07/05/2021 - 07:00
Θέμα: Βεβαίωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλου για την τήρηση των πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου, μηνός Απριλίου του έτους 2021
Ημ/νια: 06/05/2021 12:43:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΩΓΑΡΩ9Α-1ΥΩ

Επικαιροποίηση του Παραρτήματος Β - Μνημόνιο Ενεργειών του Σχεδίου Αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξ αιτίας Δασικών Πυρκαγιών "ΙΟΛΑΟΣ"

Παρ, 30/04/2021 - 07:00
Θέμα: Επικαιροποίηση του Παραρτήματος Β - Μνημόνιο Ενεργειών του Σχεδίου Αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξ αιτίας Δασικών Πυρκαγιών "ΙΟΛΑΟΣ"
Ημ/νια: 29/04/2021 11:42:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 94Τ4Ω9Α-Μ46

Έγκριση της αριθμ 17/2021 απόφασης του Συμβουλίου Κοινότητας Παλαμά για την παραχώρηση χρήσης δημοτικού χώρου για τις ανάγκες του Ποδηλατικού Συλλόγου και Φίλων του Δάσους

Πέμ, 29/04/2021 - 07:00
Θέμα: Έγκριση της αριθμ 17/2021 απόφασης του Συμβουλίου Κοινότητας Παλαμά για την παραχώρηση χρήσης δημοτικού χώρου για τις ανάγκες του Ποδηλατικού Συλλόγου και Φίλων του Δάσους
Ημ/νια: 28/04/2021 14:33:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 94Χ0Ω9Α-5Η0

Εξουσιοδότηση του Ταμεία του Δήμου Δομοκού για την κατάθεση αιτήματος έκδοσης κωδικών και την υπογραφή σύμβασης χορήγησης πρόσβασης στο σύστημα ηλεκτρονικών πληρωμών με την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ καθώς και τον ορισμό υπαλλήλου χρήσης των υπηρεσιών e – banking...

Τετ, 28/04/2021 - 07:00
Θέμα: Εξουσιοδότηση του Ταμεία του Δήμου Δομοκού για την κατάθεση αιτήματος έκδοσης κωδικών και την υπογραφή σύμβασης χορήγησης πρόσβασης στο σύστημα ηλεκτρονικών πληρωμών με την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ καθώς και τον ορισμό υπαλλήλου χρήσης των υπηρεσιών e – banking της Τράπεζας ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ για την διενέργεια των συναλλαγών του Δήμου»
Ημ/νια: 27/04/2021 15:56:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΩΗΒΓΩ9Α-Δ4Κ

Εξουσιοδότηση του Ταμεία του Δήμου Δομοκού για την κατάθεση αιτήματος έκδοσης κωδικών και την υπογραφή σύμβασης χορήγησης πρόσβασης στο σύστημα ηλεκτρονικών πληρωμών με την τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ καθώς και τον ορισμό υπαλλήλου χρήσης των υπηρεσιών e –...

Τετ, 28/04/2021 - 07:00
Θέμα: Εξουσιοδότηση του Ταμεία του Δήμου Δομοκού για την κατάθεση αιτήματος έκδοσης κωδικών και την υπογραφή σύμβασης χορήγησης πρόσβασης στο σύστημα ηλεκτρονικών πληρωμών με την τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ καθώς και τον ορισμό υπαλλήλου χρήσης των υπηρεσιών e – banking της Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ για την διενέργεια των συναλλαγών του Δήμου».
Ημ/νια: 27/04/2021 15:51:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΨΜ8ΧΩ9Α-ΝΤΣ

Έγκριση Στοιχείων Εσόδων - Εξόδων Μηνός Δεκεμβρίου 2020 Δήμου Δομοκού

Τετ, 28/04/2021 - 07:00
Θέμα: Έγκριση Στοιχείων Εσόδων - Εξόδων Μηνός Δεκεμβρίου 2020 Δήμου Δομοκού
Ημ/νια: 27/04/2021 15:45:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 9ΓΤ4Ω9Α-ΟΓΜ

Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση α) σύστασης και λειτουργίας Δικτύου Εθελοντών στο Δήμο Δομοκού και β) του Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας του Δικτύου Εθελοντών Δήμου Δομοκού

Τετ, 28/04/2021 - 07:00
Θέμα: Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση α) σύστασης και λειτουργίας Δικτύου Εθελοντών στο Δήμο Δομοκού και β) του Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας του Δικτύου Εθελοντών Δήμου Δομοκού
Ημ/νια: 27/04/2021 15:41:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΩΞ4ΒΩ9Α-5ΛΚ

Έγκριση 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2021

Παρ, 23/04/2021 - 07:00
Θέμα: Έγκριση 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2021
Ημ/νια: 22/04/2021 15:13:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6Χ97Ω9Α-ΕΟΞ

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 6.200 € για την προμήθεια 200 πολιτισμικών λευκωμάτων

Παρ, 09/04/2021 - 07:00
Θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 6.200 € για την προμήθεια 200 πολιτισμικών λευκωμάτων
Ημ/νια: 08/04/2021 15:16:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 9ΦΗΚΩ9Α-5ΨΝ

Απολογισμός έτους 2020 και Προγραμματισμός έτους 2021 του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. με βάση το ΠΕ.Σ.Δ.Α. Στερεάς Ελλάδας

Σάβ, 03/04/2021 - 07:00
Θέμα: Απολογισμός έτους 2020 και Προγραμματισμός έτους 2021 του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. με βάση το ΠΕ.Σ.Δ.Α. Στερεάς Ελλάδας
Ημ/νια: 02/04/2021 18:27:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΡΒ8ΛΩ9Α-ΒΘ8

Ορισμός ενός Δημ.Συμβούλου με τον αναπληρωτή του για την κατάρτιση των Μητρώων Αρρένων γεννηθέντων το έτος 2020 στον Δήμο Δομοκού

Σάβ, 03/04/2021 - 07:00
Θέμα: Ορισμός ενός Δημ.Συμβούλου με τον αναπληρωτή του για την κατάρτιση των Μητρώων Αρρένων γεννηθέντων το έτος 2020 στον Δήμο Δομοκού
Ημ/νια: 02/04/2021 18:25:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΨΗ4ΕΩ9Α-9ΜΗ

Έγκριση της αριθμ 44/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην έγκριση του Προϋπολογισμού έτους 2021 για το Κληροδότημα Κ.Α. Υφαντή

Σάβ, 03/04/2021 - 07:00
Θέμα: Έγκριση της αριθμ 44/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην έγκριση του Προϋπολογισμού έτους 2021 για το Κληροδότημα Κ.Α. Υφαντή
Ημ/νια: 02/04/2021 18:21:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6ΝΑ1Ω9Α-73Σ

Έγκριση της αριθμ. 45/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στον προθεσμιακό λογαριασμό του Κληροδοτήματος Κ.Α. Υφαντή

Σάβ, 03/04/2021 - 07:00
Θέμα: Έγκριση της αριθμ. 45/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στον προθεσμιακό λογαριασμό του Κληροδοτήματος Κ.Α. Υφαντή
Ημ/νια: 02/04/2021 18:20:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΩΤΩΘΩ9Α-8ΨΨ

Έγκριση της αριθμ 1/4/05-02-2021 απόφασης του Συμβουλίου Κοινότητας Ομβριακής για τη δωρεάν παραχώρηση δημοτικού χώρου

Σάβ, 03/04/2021 - 07:00
Θέμα: Έγκριση της αριθμ 1/4/05-02-2021 απόφασης του Συμβουλίου Κοινότητας Ομβριακής για τη δωρεάν παραχώρηση δημοτικού χώρου
Ημ/νια: 02/04/2021 18:18:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΨΞΨΔΩ9Α-8ΚΚ

Αντικατάσταση Μέλους της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς

Σάβ, 03/04/2021 - 07:00
Θέμα: Αντικατάσταση Μέλους της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς
Ημ/νια: 02/04/2021 18:17:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: Ψ8Π5Ω9Α-5ΔΛ

Έγκριση της αριθμ 2/2021 απόφασης της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Β/μιας Εκπαίδευσης Λυκείων και Γυμνασίων Δήμου Δομοκού που αφορά στο Απολογισμό οικ. έτους 2020

Σάβ, 03/04/2021 - 07:00
Θέμα: Έγκριση της αριθμ 2/2021 απόφασης της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Β/μιας Εκπαίδευσης Λυκείων και Γυμνασίων Δήμου Δομοκού που αφορά στο Απολογισμό οικ. έτους 2020
Ημ/νια: 02/04/2021 18:15:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΩΔΩΒΩ9Α-1ΙΖ

Σελίδες