Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις

Εγγραφή στο Ροή Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 4 μήνες 2 εβδομάδες

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ: «Προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων-μηχανημάτων του Δήμου (ΜΕ44772, ΜΕ63641, ΜΕ81943, ΜΕ63640, ΜΕ73711, ΚΗΥ3344)»

Παρ, 04/06/2021 - 07:00
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ: «Προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων-μηχανημάτων του Δήμου (ΜΕ44772, ΜΕ63641, ΜΕ81943, ΜΕ63640, ΜΕ73711, ΚΗΥ3344)»
Ημ/νια: 03/06/2021 13:49:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: Ω846Ω9Α-Μ2Σ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Παρ, 04/06/2021 - 07:00
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 03/06/2021 11:55:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6Υ72Ω9Α-ΓΣΟ

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΕΑΔΗΣΥ + ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% και την κίνηση ΕΕ.ΧΕ 177

Παρ, 04/06/2021 - 07:00
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΕΑΔΗΣΥ + ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% και την κίνηση ΕΕ.ΧΕ 177
Ημ/νια: 03/06/2021 11:14:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 63Χ4Ω9Α-9ΥΓ

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπέρ Α.Ε.Π.Π. + Ο.Γ.Α. ΧΑΡΤ. 20% και την κίνηση ΕΕ.ΧΕ 177

Παρ, 04/06/2021 - 07:00
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπέρ Α.Ε.Π.Π. + Ο.Γ.Α. ΧΑΡΤ. 20% και την κίνηση ΕΕ.ΧΕ 177
Ημ/νια: 03/06/2021 11:12:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6ΔΓΗΩ9Α-Θ7Σ

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΕΑΔΗΣΥ 0,07% Ν.4412/2016 ΑΡΘΡΟ 375 και την κίνηση ΕΕ.ΧΕ 177

Παρ, 04/06/2021 - 07:00
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΕΑΔΗΣΥ 0,07% Ν.4412/2016 ΑΡΘΡΟ 375 και την κίνηση ΕΕ.ΧΕ 177
Ημ/νια: 03/06/2021 11:04:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΨΖΩΛΩ9Α-Χ86

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ: «Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή-συντήρηση οχήματος-μηχανήματος του Δήμου (ΚΗΙ 1363)»

Παρ, 04/06/2021 - 07:00
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ: «Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή-συντήρηση οχήματος-μηχανήματος του Δήμου (ΚΗΙ 1363)»
Ημ/νια: 03/06/2021 10:58:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΨΩΨΠΩ9Α-ΡΙ7

ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΛΗΞΙΑΡΧΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ

Παρ, 04/06/2021 - 07:00
Θέμα: ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΛΗΞΙΑΡΧΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ
Ημ/νια: 03/06/2021 07:36:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: Ω0ΣΟΩ9Α-7ΣΦ

Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών

Πέμ, 03/06/2021 - 07:00
Θέμα: Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών
Ημ/νια: 02/06/2021 14:19:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: Ω24ΥΩ9Α-ΤΦΝ

Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών

Πέμ, 03/06/2021 - 07:00
Θέμα: Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών
Ημ/νια: 02/06/2021 14:13:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6ΚΝ5Ω9Α-Ψ4Τ

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ 2 ΣΤΥΛΟΥΣ ΚΑΙ 3 Φ.Σ. ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ( ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΟΤΕ)

Πέμ, 03/06/2021 - 07:00
Θέμα: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ 2 ΣΤΥΛΟΥΣ ΚΑΙ 3 Φ.Σ. ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ( ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΟΤΕ)
Ημ/νια: 02/06/2021 14:06:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΨΒ2ΞΩ9Α-Ε1Ο

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ 2 ΣΤΥΛΟΥΣ ΚΑΙ 3 Φ.Σ. ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ( ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΟΤΕ)

Πέμ, 03/06/2021 - 07:00
Θέμα: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ 2 ΣΤΥΛΟΥΣ ΚΑΙ 3 Φ.Σ. ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ( ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΟΤΕ)
Ημ/νια: 02/06/2021 13:58:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6ΔΛ0Ω9Α-ΞΕΦ

XE 175

Πέμ, 03/06/2021 - 07:00
Θέμα: XE 175
Ημ/νια: 02/06/2021 13:53:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΨΖΡΒΩ9Α-ΙΣΩ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Πέμ, 03/06/2021 - 07:00
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 02/06/2021 13:46:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6Ρ75Ω9Α-1Ρ8

Ε΄ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2021

Πέμ, 03/06/2021 - 07:00
Θέμα: Ε΄ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2021
Ημ/νια: 02/06/2021 13:39:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΨΣ55Ω9Α-Ζ08

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ 2 ΣΤΥΛΟΥΣ ΚΑΙ 3 ΦΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ (ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΟΤΕ)

Πέμ, 03/06/2021 - 07:00
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ 2 ΣΤΥΛΟΥΣ ΚΑΙ 3 ΦΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ (ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΟΤΕ)
Ημ/νια: 02/06/2021 13:05:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 9Θ1ΒΩ9Α-Ω2Ο

ΧΕ 173

Πέμ, 03/06/2021 - 07:00
Θέμα: ΧΕ 173
Ημ/νια: 02/06/2021 12:37:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΨΖ18Ω9Α-ΑΨ2

ΧΕ 172

Πέμ, 03/06/2021 - 07:00
Θέμα: ΧΕ 172
Ημ/νια: 02/06/2021 12:26:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6ΩΑΓΩ9Α-Π12

ΧΕ 540

Τετ, 02/06/2021 - 07:00
Θέμα: ΧΕ 540
Ημ/νια: 01/06/2021 12:42:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΨΡΞΘΩ9Α-Η72

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

Τετ, 02/06/2021 - 07:00
Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
Ημ/νια: 01/06/2021 12:39:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6ΒΠ8Ω9Α-ΔΔΕ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

Τετ, 02/06/2021 - 07:00
Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
Ημ/νια: 01/06/2021 12:28:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: Ψ6ΨΧΩ9Α-8Ν3

Σελίδες