Συλλέκτης ροής

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ: «Προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων-μηχανημάτων του Δήμου (ΜΕ44772, ΜΕ63641, ΜΕ81943, ΜΕ63640, ΜΕ73711, ΚΗΥ3344)»

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ: «Προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων-μηχανημάτων του Δήμου (ΜΕ44772, ΜΕ63641, ΜΕ81943, ΜΕ63640, ΜΕ73711, ΚΗΥ3344)»
Ημ/νια: 03/06/2021 13:49:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: Ω846Ω9Α-Μ2Σ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 03/06/2021 11:55:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6Υ72Ω9Α-ΓΣΟ

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΕΑΔΗΣΥ + ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% και την κίνηση ΕΕ.ΧΕ 177

Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΕΑΔΗΣΥ + ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% και την κίνηση ΕΕ.ΧΕ 177
Ημ/νια: 03/06/2021 11:14:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 63Χ4Ω9Α-9ΥΓ

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπέρ Α.Ε.Π.Π. + Ο.Γ.Α. ΧΑΡΤ. 20% και την κίνηση ΕΕ.ΧΕ 177

Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπέρ Α.Ε.Π.Π. + Ο.Γ.Α. ΧΑΡΤ. 20% και την κίνηση ΕΕ.ΧΕ 177
Ημ/νια: 03/06/2021 11:12:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6ΔΓΗΩ9Α-Θ7Σ

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΕΑΔΗΣΥ 0,07% Ν.4412/2016 ΑΡΘΡΟ 375 και την κίνηση ΕΕ.ΧΕ 177

Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΕΑΔΗΣΥ 0,07% Ν.4412/2016 ΑΡΘΡΟ 375 και την κίνηση ΕΕ.ΧΕ 177
Ημ/νια: 03/06/2021 11:04:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΨΖΩΛΩ9Α-Χ86

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ: «Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή-συντήρηση οχήματος-μηχανήματος του Δήμου (ΚΗΙ 1363)»

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ: «Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή-συντήρηση οχήματος-μηχανήματος του Δήμου (ΚΗΙ 1363)»
Ημ/νια: 03/06/2021 10:58:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΨΩΨΠΩ9Α-ΡΙ7

ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΛΗΞΙΑΡΧΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ

Θέμα: ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΛΗΞΙΑΡΧΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ
Ημ/νια: 03/06/2021 07:36:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: Ω0ΣΟΩ9Α-7ΣΦ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ 2 ΣΤΥΛΟΥΣ ΚΑΙ 3 ΦΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ (ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΟΤΕ)

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ 2 ΣΤΥΛΟΥΣ ΚΑΙ 3 ΦΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ (ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΟΤΕ)
Ημ/νια: 02/06/2021 13:05:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 9Θ1ΒΩ9Α-Ω2Ο

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: " ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΗΓΩΝ ΕΚΚΑΡΑΣ" ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. 6828/11-05-2021 ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Θέμα: ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: " ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΗΓΩΝ ΕΚΚΑΡΑΣ" ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. 6828/11-05-2021 ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ημ/νια: 02/06/2021 11:39:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6ΖΜ1Ω9Α-Ν6Σ

ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Δ.Κ. ΔΟΜΟΚΟΥ"

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Δ.Κ. ΔΟΜΟΚΟΥ"
Ημ/νια: 02/06/2021 11:11:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 67ΗΚΩ9Α-ΩΞΕ

«Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης, υπαλλήλων αρμοδιότητας του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Δομοκού, για το μήνα Ιούνιο του έτους 2021»

Θέμα: «Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης, υπαλλήλων αρμοδιότητας του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Δομοκού, για το μήνα Ιούνιο του έτους 2021»
Ημ/νια: 02/06/2021 08:16:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΨΨΧΦΩ9Α-ΒΑΛ

Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών

Θέμα: Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών
Ημ/νια: 02/06/2021 14:19:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: Ω24ΥΩ9Α-ΤΦΝ

Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών

Θέμα: Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών
Ημ/νια: 02/06/2021 14:13:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6ΚΝ5Ω9Α-Ψ4Τ

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ 2 ΣΤΥΛΟΥΣ ΚΑΙ 3 Φ.Σ. ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ( ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΟΤΕ)

Θέμα: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ 2 ΣΤΥΛΟΥΣ ΚΑΙ 3 Φ.Σ. ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ( ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΟΤΕ)
Ημ/νια: 02/06/2021 14:06:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΨΒ2ΞΩ9Α-Ε1Ο

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ 2 ΣΤΥΛΟΥΣ ΚΑΙ 3 Φ.Σ. ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ( ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΟΤΕ)

Θέμα: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ 2 ΣΤΥΛΟΥΣ ΚΑΙ 3 Φ.Σ. ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ( ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΟΤΕ)
Ημ/νια: 02/06/2021 13:58:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6ΔΛ0Ω9Α-ΞΕΦ

XE 175

Θέμα: XE 175
Ημ/νια: 02/06/2021 13:53:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΨΖΡΒΩ9Α-ΙΣΩ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 02/06/2021 13:46:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 6Ρ75Ω9Α-1Ρ8

Ε΄ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2021

Θέμα: Ε΄ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2021
Ημ/νια: 02/06/2021 13:39:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΨΣ55Ω9Α-Ζ08

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ 2 ΣΤΥΛΟΥΣ ΚΑΙ 3 ΦΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ (ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΟΤΕ)

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ 2 ΣΤΥΛΟΥΣ ΚΑΙ 3 ΦΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ (ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΟΤΕ)
Ημ/νια: 02/06/2021 13:05:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: 9Θ1ΒΩ9Α-Ω2Ο

ΧΕ 173

Θέμα: ΧΕ 173
Ημ/νια: 02/06/2021 12:37:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΑΔΑ: ΨΖ18Ω9Α-ΑΨ2

Σελίδες